Jak informują organizatorzy, do tej pory we wrześniowym naborze zgłosiły się przede wszystkim stowarzyszenia edukacyjne, prorównościowe, sportowe, zrzeszające emerytów, konkretnych grup zawodowych, a także koła gospodyń wiejskich, młodzieżowe rady gminy, grupy seniorów, ruchy miejskie. Wśród uczestników są też biblioteki, domy kultury, szkoły, grupy mieszkańców. Do akcji zgłosiło się także wiele sołtysek i sołtysów, którzy chcą wzmocnić dotychczasowe współdziałanie z mieszkańcami albo zaktywizować swoje środowisko.

ABC z Masz Głos

Zgłaszają się osoby, które widzą potrzebę zmian w swoim środowisku, mają konkretny pomysł na tę zmianę lub chcą rozwiązać problem, który doskwiera mieszkańcom. Wiele osób chce działać, ale nie wiedzą, od czego zacząć. Akcja Masz Głos jest po to, aby pomóc, podpowiedzieć jak zaplanować działanie, jak zaangażować mieszkańców i jak przekonać lokalne władze. 

- W tegorocznej edycji szczególnie zależało nam, aby dotrzeć do ludzi chętnych stawiać pierwsze kroki w aktywności lokalnej i udało się to – zdecydowana większość uczestników to zupełnie nowe organizacje i osoby, wcześniej nieuczestniczące w akcji Masz Głos. Uczestnicy poprzednich edycji będą mogli służyć im doświadczeniem – mówi Joanna Załuska, dyrektor programu „Masz Głos, Masz Wybór” Fundacji im. Stefana Batorego.

 


Idą zmiany

Z jakimi pomysłami zgłaszają się ludzie do akcji Masz Głos? Bardzo dużo jest inicjatyw ekologicznych, które zmierzają do np. powstrzymania eksploatacji złoża węgla kamiennego i ochrony środowiska naturalnego, poprawy jakości powietrza, kontroli wycinki drzew, zahamowania rozwoju infrastruktury miejskiej. Są plany związane z poprawą jakości życia mieszkańców, takie jak: zadbanie o ławeczki w parkach, zbudowanie ścieżek rowerowych, doświetlenie drogi, założenie ogrodu społecznego, większe bezpieczeństwo, wyposażenie i zmodernizowanie placu zabaw. Część uczestników jest ukierunkowana na większą kontrolę lokalnej władzy, transparentność jej działań, jawność życia publicznego, wzmocnienie wpływu rad dzielnic, powstrzymanie likwidacji funduszy sołeckich.

Aktywni są wszędzie

Według organizatorów ponad 220 rejestracji do akcji zaledwie w trzy tygodnie pokazuje, że „ludziom chce się działać w swoich miejscowościach, oddolnie i społecznie”. - To jest dla nas twarz Polski obywatelskiej - mówi koordynatorka akcji Masz Głos, Katarzyna Sztop-Rutkowska z Fundacji „SocLab”.

Zgłoszenia do akcji Masz Głos napływają z całej Polski – nie ma województwa czy miasta, które dominowałoby wśród uczestników. Są oni z Warszawy, Krakowa, Wrocławia, ale też ze Szprotawy, Słupska, z Katowic, Pruszcza Gdańskiego, Niepołomic, Hrubieszowa, Łomży, Łańcuta – łącznie ze 163 miejscowości. Organizator akcji Masz Głos jest w stanie zadbać o każdego uczestnika, bo bezpośrednio współpracują z nimi koordynatorzy regionalni. Po otrzymaniu zgłoszenia nawiązują kontakt z uczestnikami, by omówić obszar działań i plan. Od tego momentu koordynatorzy są w stałym kontakcie z uczestnikami aż do końca danej edycji akcji. Nie ważne, w jakim wieku są uczestnicy – młodzi w wieku szkolnym czy seniorzy – i skąd są: z dużych miast, czy z oddalonych od centrów wsi, wszystkich łączy troska o lokalną wspólnotę, chęć działania dla wspólnego dobra.

Akcja Masz Głos jest przedsięwzięciem ogólnopolskim, realizowanym od 2006 r. przez Fundację im. Stefana Batorego we współpracy z organizacjami partnerskimi. W edycji 2019/2020 są to: Fundacja Aktywności Lokalnej, Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, Stowarzyszenie Homo Faber, Stowarzyszenie POLITES, Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab. Akcja Masz Głos pomaga osobom aktywnym lokalnie lub gotowym zaangażować się w działanie, jak dokonywać zmian w najbliższym otoczeniu zgodnie z potrzebami mieszkańców oraz we współpracy z władzami samorządowymi. Udział w akcji jest bezpłatny i zapewnia dostęp do wiedzy, szkoleń oraz wsparcia w rozwiązywaniu problemów lokalnych, którego udzielają koordynatorzy Masz Głos, działający regionalnie w całej Polsce. We wrześniu trwa nabór do akcji na stronie: https://www.maszglos.pl/o-akcji/dolacz/

Portal Prawo.pl jest patronem medialnym, a wydawnictwo Wolters Kluwer partnerem akcji.