Nagrodę przyznaje od lat Fundacja im. Stefana Batorego w ramach akcji Masz Głos. W tym roku po raz pierwszy laureatów nagrody wyłoni nie tylko jury, swoich faworytów wskażą także internauci w plebiscycie internetowym.

 

Uczniowie, seniorzy, pomniki przyrody i budżet obywatelski na świeczniku

 

Nominowani do tegorocznej nagrody podejmowali różnorodne działania - w Poznaniu Młodzieżowa Rada Miasta doprowadziła do powstania Funduszu Samorządów Uczniowskich, dzięki któremu uczennice i uczniowie szkół średnich mogą realizować swoje pomysły. Stowarzyszenie „Projekt Radomir” z Obierwi (mazowieckie) skutecznie zachęciło społeczność do wspólnych działań oraz stworzyło przestrzeń do integracji organizacji pozarządowych z całego powiatu ostrołęckiego.

 

W Rusinowie (zachodniopomorskie) grupa mieszkańców zadbała o ważny historycznie i przyrodniczo teren sakralny oraz doprowadziła do tego, że znajdujące się na nim drzewa zyskają status pomników przyrody. W Hrubieszowie udało się doprowadzić do zmian zasad funkcjonowania budżetu obywatelskiego, by bardziej odpowiadał na potrzeby lokalnej społeczności. W Sosnowcu Rada Seniorów wypracowała modelowe zasady współpracy z władzami samorządowymi i jest aktywnym partnerem w procesie tworzenia miejskiej polityki senioralnej.

 

Współpraca z władzami jest premiowana

 

Działania te były realizowane w ramach akcji Masz Głos – ogólnopolskiego programu wspierania lokalnej aktywności społecznej realizowanego przez Fundację Batorego wraz z organizacjami partnerskimi. Ich fundamentem było zaangażowanie społeczności oraz dialog i współpraca z władzami samorządowymi. Udział władz to kluczowy element – nominowanymi do nagrody Super Samorząd są uczestniczące w akcji Masz Głos grupy nieformalne, organizacje społeczne i inne podmioty występujące w partnerstwie z władzami samorządowymi, które wsparły realizację ich pomysłów.

 

- Przyznając nagrodę zarówno uczestnikom akcji Masz Głos, jak i władzom samorządowym, które z nimi współpracowały, staramy się zachęcać osoby sprawujące mandaty w lokalnych strukturach do otwartości na oddolne inicjatywy, promować dobre praktyki i pokazywać, że podmiotowe traktowanie mieszkanek i mieszkańców przynosi korzyść całej społeczności. Przypominamy jednocześnie, że samorząd to nie tylko władze, ale cała wspólnota – mówi Joanna Załuska, dyrektor akcji Masz Głos z Fundacji Batorego.

Czytaj też: Nagrody Super Samorząd 2019 za współpracę władz i mieszkańców wręczone zostaną 7 czerwca

30-lecie demokracji, 30-lecie fundacji

 

Tegoroczna edycja nagrody Super Samorząd ma wyjątkowy charakter – zbiega się z 30-leciem polskiej demokracji, a także z 30-leciem działalności Fundacji im. Stefana Batorego, która na różnych polach działa na rzecz umacniania i rozwoju społeczeństwa demokratycznego w Polsce. Wzmacnianie partycypacji obywatelskiej i wspieranie lokalnych działań – m.in. poprzez akcję Masz Głos i nagrody Super Samorząd – to ważna część aktywności Fundacji.

 

Laureatów nagrody poznamy podczas uroczystej Gali Super Samorząd, która odbędzie się 7 czerwca w Zamku Królewskim w Warszawie. Zwycięzców wyłoni Jury w składzie: Mikołaj Cześnik (członek zarządu Fundacji im. Stefana Batorego), Katarzyna Kubicka-Żach (redaktor prowadząca sekcję Samorząd i administracja portalu Prawo.pl), sędzia Jerzy Stępień (były przewodniczący Trybunału Konstytucyjnego).

 

W tym roku po raz pierwszy, oprócz nagrody przyznawanej przez Jury, specjalna nagroda zostanie przyznana przez osoby głosujące w plebiscycie internetowym. Głosowanie odbywa się na stronie www.maszglos.pl i trwa do 4 czerwca.

 

Nominacje do nagrody Super Samorząd 2019:

lubelskie

 • Grupa nieformalna Razem oraz władze Hrubieszowa

małopolskie

 • Fundacja Lepsze Niepołomice oraz władze Niepołomic

mazowieckie

 • Stowarzyszenie „Projekt Radomir” oraz władze gminy Lelis

opolskie

 • Stowarzyszenie Regionu Kluczborskiego „Kobietom – Mammograf” oraz władze Kluczborka

podlaskie

 • Fundacja Choroszcz w Działaniu oraz władze Białegostoku

pomorskie

śląskie

 • Inicjatywa „Bielsko-Biała – miasto przyjazne zwierzętom” oraz władze Bielska-Białej
 • Rada Seniorów Miasta Sosnowca oraz władze Sosnowca

świętokrzyskie

 • Stowarzyszenie Spółdzielców i Wspólnot Mieszkaniowych „Nasze Miasto” oraz władze Starachowic

warmińsko-mazurskie

 • Forum Sołtysów Gromada oraz władze gminy Węgorzewo

wielkopolskie

 • Komitet Społeczny „Obywatele Szamotuł” oraz władze Szamotuł
 • Młodzieżowa Rada Miasta Poznania oraz władze Poznania
 • Stowarzyszenie Razem dla Konarzewa oraz władze gminy Zduny

zachodniopomorskie

 • Grupa Nieformalna z Rusinowa oraz władze gminy Świdwin
 • Postomińskie Stowarzyszenie „Razem lepiej” oraz władze gminy Postomino