Uczestnicy wspólnie prowadzą działania, które zmieniają ich otoczenie, m.in. wprowadzają budżety obywatelskie, organizują miejsca spotkań, nadają ulicom nazwy, odnawiają istotne dla nich miejsca, integrują lokalne społeczności. Ważne jest, aby do tych działań włączone były również lokalne władze samorządowe. Najaktywniejsi zostają wyróżnieni nagrodą Super Samorząd.

Działania w ramach akcji


- Akcja Masz Głos angażuje w szczególności te grupy, które stereotypowo nie są uważane za aktywne. Większość naszych uczestników i uczestniczek działa z dala od wielkich miast, a w tym roku w akcji aż 1/3 to mieszkańcy i mieszkanki wsi  – podkreśla Joanna Załuska, dyrektorka programu Masz Głos, Masz Wybór Fundacji im. Stefana Batorego.

Przez cały rok uczestnicy i uczestniczki akcji zajmują się ulepszaniem przestrzeni publicznej, dostosowywaniem działania lokalnych instytucji do potrzeb społeczności, przekonywaniem władz oraz mieszkańców i mieszkanek do większej otwartości na współpracę i wprowadzaniem metod wspólnego podejmowania decyzji.

 - Uczestnicy akcji pokazują, że ludzie chcą korzystać ze swoich praw i mieć wpływ na miejsca, w których żyją, że się angażują i pokazują, że samorząd to żywa idea – uważa Aleksander Smolar, prezes Fundacji im. Stefana Batorego. Jak dodał, działają również w bardzo małych miejscowościach, gdzie nie dociera kamera, a „dzieją się znakomite rzeczy”.

Szukasz więcej informacji dotyczących samorządu?
Poznaj LEX Administracja >>
Zdobądź wiedzę, dzięki której Twoja praca stanie się łatwiejsza


Wsparcie ekspertów

Uczestnicy przez cały czas trwania akcji otrzymują bieżące wsparcie doświadczonego zespołu, który pomaga m.in. w planowaniu i realizacji działań. Gwarantuje to dostęp do wiedzy, porady eksperckich, darmowych publikacji, szkoleń np. o angażowaniu mieszkańców do działania lub prowadzeniu diagnozy lokalnej.
Eksperci i koordynatorzy wspierają radą i pomocą m.in. w aktywizowaniu społeczności lokalnych, budowaniu dialogu mieszkańców z samorządem, a także rozwiązywaniu problemów w gminie.

Cały czas uczestnicy mają też możliwość wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami akcji. Akcja gwarantuje bezpłatne materiały edukacyjne i promocyjne oraz możliwość otrzymania minigrantu.

Nagroda Super Samorząd

Nagroda Super Samorząd jest wyróżnieniem dla uczestników akcji Masz Głos, którzy najskuteczniej zachęcą do współpracy władze samorządowe i mieszkańców. Przyznawana jest także działającym w partnerstwie z uczestnikami władzom samorządowym. Jej nazwa nawiązuje do idei samorządu rozumianego jako wspólnota mieszkańców, a nie urząd gminy czy lokalne władze.

- Zależy nam, by z jednej strony wspierać organizacje, które często działając w trudnych warunkach, bez dodatkowych funduszy, zachęcają mieszkańców do aktywności publicznej, a z drugiej strony, by wyróżnić te władze samorządowe, które nie boją się współpracy z mieszkańcami - podkreśliła Joanna Załuska.

Nagroda jest przyznawana od roku 2011. O nagrodę Super Samorząd mogą ubiegać się uczestnicy akcji Masz Głos, Masz Wybór, którzy zarejestrują się w akcji, zrealizują efektywnie działania wraz z mieszkańcami i władzami samorządowymi oraz terminowo zamieszczą podsumowania z przeprowadzonych działań na stronie https://www.maszglos.pl/.

Nagroda jest wręczana organizacjom i grupom mieszkańców uczestniczących w akcji oraz współpracującym z nimi władzom lokalnym.
W jury nagrody Super Samorząd w tym roku zasiądą: Mikołaj Cześnik, członek Zarządu Fundacji im. Stefana Batorego, sędzia Jerzy Stępień, były przewodniczący Trybunału Konstytucyjnego oraz Katarzyna Kubicka-Żach, redaktor prowadząca serwis Samorzad.lex.pl wydawnictwa Wolters Kluwer.

Więcej informacji na https://www.maszglos.pl/.

Inicjatywy dotychczas wyróżnione nagrodą Super Samorząd można znaleźć TUTA

Od 2002 roku akcja Masz Głos swoim działaniem objęła 680 gmin w całej Polsce (27 proc.). Biorą w niej udział mieszkańcy i mieszkanki mniejszych i większych miejscowości, młodzież, dzieci i seniorzy, grupy nieformalne, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, uniwersytety trzeciego wieku, rady młodzieżowe, biblioteki, szkoły, lokalne gazety i portale informacyjne.

Organizatorem akcji jest Fundacja im. Stefana Batorego, która prowadzi ją wspólnie z partnerami: Fundacją Aktywności Lokalnej, Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, Stowarzyszeniem Homo Faber i Stowarzyszeniem POLITES. Akcja organizowana jest od szesnastu lat.