Na Zamku Królewskim w Warszawie wręczono nagrody Super Samorząd 2019. Partnerem nagrody Super Samorząd 2019 i fundatorem nagród jest Wolters Kluwer Polska. Patronat medialny nad nagrodą Super Samorząd 2019 objęło Prawo.pl

Jury nagrodziło laureatów - zwycięzców tegorocznej akcji Masz Głos Fundacji Batorego - władze samorządowe i grupy mieszkańców, które przez rok najskuteczniej współpracowały ze sobą i wspólnie działały na rzecz lokalnej społeczności. Nagroda wręczana jest zarówno inicjatorom oddolnych działań - organizacjom pozarządowym, grupom nieformalnym i innym podmiotom, jak i władzom lokalnym.

- Przyznając nagrodę uczestnikom akcji Masz Głos i władzom samorządowym, które z nimi współpracowały, staramy się zachęcać osoby sprawujące mandaty w lokalnych strukturach do otwartości na oddolne inicjatywy. Przypominamy jednocześnie, że samorząd to nie tylko władze, ale cała wspólnota – mówi Joanna Załuska, dyrektor akcji Masz Głos z Fundacji Batorego.

 

Władza działa z mieszkańcami

Jury uhonorowało tytułem Super Samorządu siedem inicjatyw, spośród piętnastu nominowanych w tym roku do nagrody. Ich działania dotyczyły różnych zagadnień, jednak łączy je jedno – w ramach ogólnopolskiej akcji Masz Głos udało się wprowadzić pozytywne zmiany w społeczności, dzięki udanej współpracy z władzami samorządowymi.

Aleksander Smolar, prezes Fundacji Batorego, podkreślił podczas gali, że samorządność daje ludziom poczucie sprawstwa i tego, że mają wpływ na rzeczywistość, która ich otacza. – Samorządy i organizacje pozarządowe oraz spontaniczne grupy, które podejmują wspólne działania, są ogromnie istotne, bo rozwijają poczucie odpowiedzialności i współdecydowania również z punktu widzenia całego kraju – podkreślił.

 

Wpływ na działania w swojej miejscowości

Joanna Załuska zaznacza, że źródłem sukcesu prowadzonego przez fundację projektu są ludzie z różnych stron Polski, w różnym wieku i z różnym doświadczeniem, którzy chcą działać. Wiele z osób uczestniczących wcześniej w akcji Masz głos kandydowało w wyborach samorządowych i udało im się uzyskać mandat. – Wielkie źródło sukcesu to nastawienie się od początku na współpracę z władzami samorządowymi, bo to sposób na to, żeby ludzie poczuli swój wpływ na to, co dzieje się w ich miejscowościach – podkreśla.

Czytaj też: Możemy decydować, jak miasto wyda miliony złotych

Laureatami nagrody Super Samorząd 2019 zostali:

 • Inicjatywa „Bielsko-Biała – miasto przyjazne zwierzętom” oraz władze Bieska-Białej
 • Stowarzyszenie Regionu Kluczborskiego „Kobietom – Mammograf” oraz władze Kluczborka
 • Fundacja Lepsze Niepołomice oraz władze Niepołomic
 • Forum Sołtysów Gromada oraz władze gminy Węgorzewo
 • Stowarzyszenie WitaLis i Młodzieżowa Rada Gminy Lichnowy oraz władze gminy Lichnowy
 • Postomińskie Stowarzyszenie „Razem Lepiej” oraz władze gminy Postomino
 • Stowarzyszenie Razem dla Konarzewa i władze gminy Zduny

 

Co zrobiły super samorządy 2019?

W Bielsku-Białej koalicja organizacji pozarządowych „Bielsko-Biała – miasto przyjazne zwierzętom” doprowadziła do poprawy warunków w miejskim schronisku dla bezdomnych zwierząt. Stowarzyszenie Regionu Kluczborskiego „Kobietom – Mammograf” zorganizowało cykl spotkań mieszkańców z przedstawicielami władz oraz upiększyło fragment miejskiej przestrzeni. Fundacja Lepsze Niepołomice otrzymała nagrodę za powołanie Niepołomickiego Alarmu Smogowego i działania – realizowane wspólnie z władzami – na rzecz czystości powietrza.

W gminie Węgorzewo sołtysi skupieni w Forum Sołtysów „Gromada”, dzięki dialogowi z władzą, doprowadzili do zadbania o potrzeby mieszkańców wsi i zmiany priorytetów budżetowych gminy w tym kierunku. Postomińskie Stowarzyszenie „Razem Lepiej” skutecznie działało na rzecz powołania Gminnej Rady Seniorów, angażując przy tym całą lokalną społeczność – także młodzież. W Konarzewie, dzięki inicjatywie Stowarzyszenia Razem dla Konarzewa i udanej współpracy z władzami, powstaje ścieżka pieszo-rowerowa. Z kolei w gminie Lichnowy Stowarzyszenie WitaLis doprowadziło do powołania Młodzieżowej Rady Gminy Lichnowy, która prężnie i we współpracy z władzami aktywizuje lokalną społeczność.

 

Finalistami nagrody Super Samorząd 2019 zostali:

 • Rada Seniorów Miasta Sosnowca
 • Stowarzyszenie Spółdzielców i wspólnot Mieszkaniowych „Nasze Miasto” w Starachowicach
 • Grupa nieformalna Razem
 • Komitet Społeczny “Obywatele Szamotuł”
 • Młodzieżowa Rada Miasta Poznania
 • Fundacja Choroszcz w Działaniu
 • Stowarzyszenie Projekt Radomir
 • Grupa Nieformalna z Rusinowa

 

Decyzję o tym, do kogo trafiła nagroda, podjęło jury w składzie: Mikołaj Cześnik (członek Zarządu im. Fundacji Batorego), Jerzy Stępień (były przewodniczący Trybunału Konstytucyjnego), Katarzyna Kubicka-Żach (redaktor prowadząca sekcję Samorząd i Administracja w serwisie Prawo.pl).

Zwycięzcy internautów

Swojego zwycięzcę mogli też wskazać internauci w plebiscycie internetowym. Ich wybór pokrył się z decyzją jury. I miejsce w plebiscycie zajęła inicjatywa „Bielsko-Biała – miasto przyjazne zwierzętom” oraz władze Bielska-Białej. Nominacja ta otrzymała 153 głosy spośród 487 oddanych w tym głosowaniu. Plebiscyt internetowy Super Samorząd został zorganizowany w tym roku po raz pierwszy, sama nagroda natomiast została przyznana już po raz ósmy. Opisy przedsięwzięć można zobaczyć TUTAJ

Podczas Gali w Zamku Królewskim, oprócz tegorocznego rozdania nagród, uczczono 30-lecie polskiej demokracji, a także 30-lecie działalności Fundacji im. Stefana Batorego, która na różnych polach działa na rzecz umacniania i rozwoju społeczeństwa demokratycznego w Polsce.

Masz Głos to prowadzona od 2006 roku przez Fundację im. Stefana Batorego ogólnopolska akcja mająca na celu budowanie dialogu i współpracy pomiędzy społecznością lokalną a władzami samorządowymi. Super Samorząd to nagroda przyznawana od 2011 roku na zakończenie kolejnych edycji akcji Masz Głos. Otrzymują ją uczestnicy akcji, którym udało się wprowadzić pozytywne zmiany w swojej społeczności dzięki współpracy z władzami samorządowymi, i władze otwarte na dialog i pomoc w realizacji oddolnych inicjatyw.