Gminy wiejskie mają duże potrzeby i najbardziej wrażliwe budżety i są ciągle na etapie odbudowywania zapóźnień cywilizacyjnych – mówił Krzysztof Iwaniuk, wójt Terespola, przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP, otwierając w środę w Białej Rawskiej XIX Kongres Gmin Wiejskich. Jak podkreślał, środków potrzeba miedzy innymi na drogi lokalne, na gospodarkę odpadami, dochodzą do tego wyzwania w energetyce.

 


Rząd wesprze małe samorządy

Według przedstawicieli gmin wiejskich, w Polsce większość prawa tworzy się dla dużych miast. Henryk Kowalczyk, minister środowiska, zapewnił, że rząd chce wspierać mniejsze miejscowości. Przyznał, że nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości pozwala zlikwidować monopole w gospodarce odpadami, ale trzeba dać narzędzia i wsparcie dla samorządów, żeby miały więcej władzy w tej dziedzinie. - W przyszłym roku kiedy wdrożymy pakiet odpadowy, wprowadzimy zasadę, że płaci wprowadzający odpady na rynek, a nie mieszkańcy i samorządy. Mam nadzieję, że ten system uda się wdrożyć już w przyszłym roku – podkreślił.

Powietrze i susza

Minister powiedział, że wspólnym zadaniem jest walka o czyste powietrze. - Przeznaczamy na to duże środki, ale liczymy, że samorządy włączą się w ten program, zwłaszcza dla sfery najuboższej - mówił. Jak wyjaśnił, część mieszkańców nie wyjdzie z inicjatywą wymiany środka ogrzewania, więc tu rola samorządów jest ważna. - Będziemy dyskutować o udziale finansowym samorządów w tym programie - zapowiedział.

Jak przyznał Henryk Kowalczyk, program unijny Infrastruktura i Środowisko wspierał aglomeracje, a obecnie wspierane będą mniejsze miejscowości. – Na obecnym etapie kiedy występuje susza i brakuje wody, chcemy samorządy wspierać – dodał.

Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa i rozwoju wsi powiedział podczas obrad, że rozwój obszarów wiejskich polega m.in. na zapewnieniu warunków do życia mieszkańcom i osobom napływającym na tereny wiejskie. Jak zaznaczył, Unia Europejska nie chce dalej wspierać obszarów wiejskich, na co nie godzi się polski rząd. – Twardo walczymy o budżet rolny – mówił.

Czytaj też: Premier zatwierdził listy - samorządy dostaną pieniądze na drogi>>

Drogi są podstawą

Jak podkreślają przedstawiciele rządu i samorządów, jedną z najważniejszych kwestii do szybkiego rozwiązania i jednym z głównych zadań rządu i samorządów, jest budowa i rozbudowa dróg lokalnych. Według ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego, konieczne jest, żeby „kościec jakim są autostrady i drogi szybkiego ruchu” został uzupełniony o drogi lokalne.

Minister Henryk Kowalczyk zaznaczył, że „wójt jest oceniany według tego, jaka jest jakość dróg”. Podkreślił, że Fundusz Dróg Samorządowych o takiej skali wsparcia, jaką zaproponował rząd, (80 proc. wartości inwestycji), spowoduje boom inwestycyjny. - Prawie każdą gminę będzie stać na 20 - 25 proc. udziału - mówi.

XIX Kongres Gmin Wiejskich odbywa się w Ossie, gmina Biała Rawska. Potrwa dwa dni. Wśród tematów wiodących będzie m.in. ochrona środowiska i finanse samorządów.