Zgodnie z kalendarzem wyborczym termin na powołanie przez komisarzy wyborczych obwodowych komisji wyborczych mija 15 czerwca. W delegaturach Krajowego Biura Wyborczego trwa kompletowanie składów.

Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 28 czerwca, ewentualna druga - 12 lipca. Głosowanie będzie odbywać się w godzinach 7-21.

Według nowej ustawy potrzeba mniej członków komisji

Zgodnie ze specustawą wyborczą z 2 czerwca 2020 roku, minimalny skład liczbowy obwodowej komisji wyborczej wynosi 3 członków. Ułatwiło to nieco powoływanie komisji. Przed 10 maja był z tym problem, jak zresztą zazwyczaj, przed każdymi wyborami.

Zgodnie z Kodeksem wyborczym w skład każdej obwodowej komisji wyborczej powołuje się: 7 osób w obwodach głosowania do 1000 mieszkańców, 9 osób w obwodach od 1001 do 2000 mieszkańców, 11 osób - od 2001 do 3000 mieszkańców i 13 osób w obwodach głosowania powyżej 3000 mieszkańców. Minimalny skład liczbowy obwodowej komisji wyborczej wynosi 5 członków.

 


Proces jest w toku

Dyrektor delegatury KBW w Chełmie Marta Krasa-Burak powiedziała nam, że nie będzie problemu z powołaniem komisji, a nawet w większości będą obsadzone w pełnych składach. - Komisje były skompletowane już przed wyborami mającymi odbyć się 10 maja, jednak część osób nie wyraziła zgody na pracę przy wyborach 28 czerwca z powodu wyjazdów, pojawili się jednak nowi chętni – mówi.

Jak się dowiadujemy w delegaturze wrocławskiej Krajowego Biura Wyborczego, proces jest w toku, kandydaci są weryfikowani, do jutra powinny być znane składy obwodowych komisji wyborczych. W gorzowskiej delegaturze dowiadujemy się, że zagrożenia nieobsadzeniem składów nie ma, bo jest dużo zgłoszeń.

Czytaj też: PKW musi podać wyniki pierwszej tury wyborów do 1 lipca, żeby zdążyć z kartami na drugą>>

Składy mogą być większe niż minimalne

Barbara Sobczyk z delegatury w Katowicach powiedziała nam, że trwają jeszcze losowania członków komisji i wygląda na to, że wszystkie komisje zostaną powołane. - Wszystkie osoby zostały przeniesione ze składów kompletowanych na 10 maja, część z nich odmówiła pracy w wyborach 28 czerwca, ale pojawili się nowi chętni – mówi. Jak podkreśla, składy będą większe niż minimalne 3-osobowe.

Losowania przeprowadza się zgodnie z Kodeksem wyborczym, gdyby liczba członków komisji powołanych spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby okazała się mniejsza niż ustawowy skład liczbowy komisji. Pozostałych kandydatów do składu komisji wyłania się wtedy w drodze publicznego losowania spośród osób zgłoszonych przez wszystkich pełnomocników wyborczych. Każdy z nich może zgłosić do losowania tyle osób, ile brakuje do ustawowego składu liczbowego komisji.

Gdyby liczba członków komisji miała być większa niż ustawowy skład liczbowy komisji – różnicę w liczbie kandydatów do komisji wyłania się również w drodze publicznego losowania spośród osób zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych, przy czym każdy z nich może zgłosić do losowania tylko jedną osobę.

Dieta członka komisji wyborczej

Zgodnie z prawem członkom okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych przysługuje zryczałtowana dieta za czas związany z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem jego wyników.

Dla członków obwodowych komisji wyborczych diety wynoszą obecnie:

  • dla przewodniczących obwodowych komisji wyborczych — 500 zł
  • dla zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych — 400 zł
  • dla członków obwodowych komisji wyborczych — 350 zł.

Kto może być członkiem komisji wyborczej?

Kandydatem do składu komisji może być osoba, która:

  1. jest obywatelem polskim;
  2. najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
  3. nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
  4. nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
  5. nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

Kandydatem do składu komisji może być również obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat i nie jest pozbawiony prawa wybierania w państwie członkowskim Unii.

Kandydat musi stale zamieszkiwać na obszarze województwa, w którym jest zgłaszany do komisji i być wpisanym do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze tego województwa.

Wojciech Hermeliński, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, były przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej podkreśla, że zawsze były problemy ze składami komisji wyborczych. Czytaj też: Komisje wyborcze są wybrakowane, ale trzeba je powołać>>