Na podstawie planu rozdysponowano pomiędzy poszczególne województwa tegoroczną pulę środków na przywracanie lokalnych połączeń autobusowych. W tym roku na ten cel przeznaczonych zostanie 300 mln zł, a w latach kolejnych – 800 mln zł rocznie.

Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej ma poprawić dostępność transportową terenów poza dużymi aglomeracjami.

Wnioski do wojewodów można składać do 12 sierpnia

Obecnie wojewodowie uruchamiają nabory wniosków od organizatorów publicznego transportu zbiorowego o dofinansowanie deficytowych linii komunikacyjnych. Wnioski do wojewodów o objęcie dopłatą z tegorocznej puli funduszu będzie można składać do 12 sierpnia 2019 r. Pierwsze przewozy z wykorzystaniem środków funduszu powinny zostać uruchomione we wrześniu tego roku.

Czytaj: Ustawa, która przywróci połączenia autobusowe w małych miejscowościach, przyjęta przez Sejm>>

Podział środków na województwa:

 • - Województwo dolnośląskie: 20 194 015,24 zł;
 • - Województwo kujawsko-pomorskie: 18 498 597,84 zł;
 • - Województwo lubelskie: 24 246 395,01 zł;
 • - Województwo lubuskie: 13 173 440,89 zł;
 • - Województwo łódzkie: 15 586 487,12 zł;
 • - Województwo małopolskie: 16 158 111,16 zł;
 • - Województwo mazowieckie: 19 705 448,76 zł;
 • - Województwo opolskie: 11 638 440,47 zł;
 • - Województwo podkarpackie: 19 640 405,80 zł;
 • - Województwo podlaskie: 24 818 469,49 zł;
 • - Województwo pomorskie: 15 813 935,77 zł;
 • - Województwo śląskie: 18 386 185,25 zł;
 • - Województwo świętokrzyskie: 21 484 820,55 zł;
 • - Województwo warmińsko-mazurskie: 22 912 917,13 zł;
 • - Województwo wielkopolskie: 19 823 272,26 zł;
 • - Województwo zachodniopomorskie: 17 919 057,25 zł.

Podziału kwot dokonano na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 26 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu podziału środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na dofinansowanie realizacji zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w poszczególnych województwach.

Czytaj w LEX: Procedura uzyskania dopłat z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych w latach 2019-2021 >

Dla kogo środki na dofinansowanie?

Ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej dofinansowywane będzie przywracanie lokalnych połączeń autobusowych. Dofinansowanie ma dotyczyć linii komunikacyjnych niefunkcjonujących od co najmniej 3 miesięcy przed wejściem w życie ustawy powołującej fundusz, i na które umowa o świadczenie usług dotyczących publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po jej wejściu w życie.

Dopłata w wysokości nie wyższej niż 1 zł do 1 wozokilometra będzie obowiązywała do końca 2021 r. W kolejnych latach dopłata będzie ustalana w kwocie nie wyższej niż 0,80 zł do 1 wozokilometra. Początkowo wyższa kwota dopłaty powinna zachęcać organizatorów do jak najszybszego uruchamiania przewozów o charakterze użyteczności publicznej tam, gdzie występują najpilniejsze potrzeby komunikacyjne.

Jednocześnie organizator (samorząd terytorialny) będzie zobowiązany dopłacić do kwoty deficytu na danej linii komunikacyjnej nie mniej niż 10 proc. ze środków własnych.

Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej jest państwowym funduszem celowym, którego dysponentem jest minister do spraw transportu. Obsługę funduszu będzie prowadził Bank Gospodarstwa Krajowego.

Zobacz szkolenie online: Uzyskanie przez jst dopłat z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych >