Opublikowany projekt rozporządzenia określa nowy wzór ewidencji przychodów, który uwzględnia nowe stawki ryczałtu. Chodzi tu o stawki w wysokości 14 i 12 proc., które zaczną obowiązywać od przyszłego roku. Nowe przepisy określą także składniki, które nie podlegają objęciu wykazem środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Z projektu rozporządzenia wynika, że będą to:

  • budynki mieszkalne, lokale mieszkalne stanowiące odrębną nieruchomość, grunty lub prawo użytkowania wieczystego gruntu, związane z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej oraz
  • spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, którego wartość początkową ustala się zgodnie z art. 22g ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zobacz również: Składka zdrowotna, tak jak składka na ZUS, z mechanizmem ograniczającym? >>