Podatnicy mają prawo odliczyć od dochodu wydatki ponoszone z tytułu użytkowania sieci internet w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł. Jest to zatem ulga limitowana i ‒ co ważne ‒ można z niej skorzystać wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata podatnik nie korzystał z tego odliczenia. Tak stanowi art. 26 ust. 6h ustawy o PIT.

 

Ulga także sieć mobilną

Jak wynika z przepisów, odliczeniu podlegają wydatki poniesione przez podatnika z tytułu użytkowania sieci internet. I to niezależnie od miejsca, w którym się z niego  korzysta, jak i formy dostępu, czy jest to np. w domu (bez względu na to, czy podatnik  ma stałe łącze, bezprzewodowe, czy też korzysta z internetu za pomocą urządzeń mobilnych), czy w kawiarence internetowej.

Trzeba tylko pamiętać, że ulga jest limitowana. W skali całego roku odliczenie nie  może przekroczyć 760 zł. Tylko tyle możemy odliczyć, nawet jeżeli na dostęp do internetu wydaliśmy więcej.

Konieczne potwierdzenie wydatków

Warunkiem skorzystania z ulgi internetowej jest posiadanie dokumentów potwierdzających poniesienie tych wydatków, np. posiadanie faktury w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług. Może być to zatem zarówno faktura papierowa, jak i elektroniczna. W zeznaniu podatkowym za rok 2018 z odliczenia może skorzystać podatnik, który z tego odliczenia korzysta po raz pierwszy lub po raz pierwszy skorzystał z niego za rok 2017.

Zobacz również: Fiskus przełknie kieliszek wina, ale cała butelka - ryzykowna >>