Ulga termomodernizacyjna ma polegać na odliczeniu od dochodu (przychodu) wydatków poniesionych na termomodernizację jednorodzinnego budynku mieszkalnego, stanowiącego własność lub współwłasność podatnika. Odliczeniu będzie podlegało nie więcej jednak niż 53 tys. zł.

Przepisy o uldze termomodernizacyjnej zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. Będą miały zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od tego dnia.

 

Z odliczenia skorzystają podatnicy rozliczający PIT według skali podatkowej, według stawki liniowej i płacący ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Ulgą nie będą objęci podatnicy, którzy korzystali z innej pomocy państwa na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, np. otrzymali dotacje ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska (w zakresie wydatków sfinansowanych z tych dotacji).

Ulgę wprowadza ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zobacz również: Prezydent podpisał ustawę o daninie solidarnościowej >>

Będzie ulga podatkowa na termomodernizację domu >>