Chodzi o art. 2 pkt 4 lit. b ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Wynika z niego, że nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany:

  • a) w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług,
  • b) jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem:
    • – umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych nie reguluje jednak pojęcia spółki handlowej. Podaje definicję jedynie spółki osobowej i kapitałowej.

- Należałoby zatem doprecyzować, czy spółka handlowa to spółka osobowa, czy spółka kapitałowa. Czy może są to spółki osobowe i kapitałowe? Nie wiadomo także, czy wprowadzona niedawno do obrotu prawnego, prosta spółka akcyjna, która nie jest zaliczana na gruncie ustawy o PCC do spółek kapitałowych, jest ,spółką handlową – mówi jeden z naszych Czytelników w ramach prowadzonej przez redakcje Prawo.pl i LEX, akcji „Poprawmy prawo”.

Czytaj w LEX: Zmiana umowy spółki a podatek od czynności cywilnoprawnych >>>

Czytaj w LEX: Opodatkowanie PCC zdarzeń gospodarczych w spółkach osobowych >>>

Niespójna terminologia dużym problemem prawa

Problem dostrzega również Konrad Dyda, prawnik, ekspert Legal Alert. Jego zdaniem, niespójność i niekonsekwencja terminologiczna to jedna z podstawowych trudności, jakie właściwie na co dzień trzeba pokonywać przy interpretowaniu przepisów. Nasz rozmówca zwraca uwagę, że polski ustawodawca jest wręcz notorycznie niekonsekwentny w stosowaniu terminologii. Tymczasem w przypadku, gdy używa on jakieś terminu, to – przynajmniej w założeniu – niedopuszczalna wydaje się możliwość jego wykładni na wiele różnych sposobów. I na odwrót – tam gdzie prawodawca stosuje różne terminy, nie można nadawać im tego samego znaczenia.

Zobacz również: Pełnomocnictwa u radców prawnych i doradców podatkowych wciąż problemem >>

 

 

Precyzja języka ważna zwłaszcza w podatkach

Precyzja języka ma bardzo duże znaczenie tam, gdzie ustawodawca określa obowiązki obywateli. Chodzi tu przede wszystkim o prawo podatkowe, którego przekroczenie wiąże się zazwyczaj z daleko idącymi konsekwencjami, zwłaszcza finansowymi.

- Dlatego przepisy podatkowe – do czego w Polsce nam bardzo daleko – powinny być napisane tak, aby właściwie na pierwszy rzut oka każdy mógł zrozumieć o co w nich chodzi – zaznacza Konrad Dyda. Z jego ocenie, wspomniany wyżej art. 2 pkt 4 lit. b ustawy o PCC, w którym ustawodawca odnosi się do spółek handlowych, chociaż w ustawie podano jedynie definicję spółki osobowej oraz spółki kapitałowej, to wręcz podręcznikowy przykład niespójności terminologicznej.

Powstaje więc pytanie, czym jest spółka handlowa. Czy termin ten zawiera zarówno spółki osobowe, jak i kapitałowe, czy też tylko niektóre z nich? Nie wiadomo.

Rozwiązanie, jak twierdzą nasi rozmówcy, jest proste - albo posłużenie się tymi definicjami w omawianym przepisie, albo wskazanie w nim, że ustawodawcy chodzi o spółki określone („o których mowa”) w kodeksie spółek handlowych lub o ich konkretne rodzaje. Ten prosty zabieg zdecydowanie ułatwiłby wykładnię niejasnego obecnie przepisu, jednocześnie wykluczając różnorodność czy dowolność interpretacji przez organy podatkowe.

Czytaj w LEX: Opodatkowanie prostej spółki akcyjnej (PSA) >>>

Czytaj w LEX: Opodatkowanie PCC zdarzeń gospodarczych w spółkach kapitałowych - zagadnienia ogólne >>>

 

Stanisław Bogucki, Adam Wacławczyk, Krzysztof Winiarski

Sprawdź  

Zapraszamy do udziału w akcji „Poprawmy prawo”

Trwa trzecia edycja akcji "Poprawmy prawo". Po raz kolejny chcemy wskazać problematyczne przepisy, które na pewno należy zmienić. Chodzi o regulacje, które mają istotny wpływ na wymiar sprawiedliwości, prawników, podatki, pracę, działalność gospodarczą, zdrowie, oświatę, samorząd i administrację. Do akcji „Poprawmy prawo” serdecznie zapraszamy także naszych Czytelników! Państwa zaangażowanie w ubiegłych latach i aktywne zgłaszanie bubli prawnych - przekroczyły nasze najśmielsze oczekiwania! Tak więc kolejna edycja naszej akcji nie może obyć się bez Czytelników Prawo.pl - pomóżcie nam Państwo wytypować najistotniejsze przepisy do zmiany. Zgłoszenia można dokonać w specjalnym FORMULARZU do 31 grudnia 2022 r. Najlepszym trzem zgłoszeniom przyznamy dostęp do programu LEX Omega wraz z jednym wybranym modułem LEX Komentarze oraz programu LEX Kompas Orzeczniczy ważny do 31 stycznia 2024 r.