- W ostatnich miesiącach jednym z naszych głównych zadań było zapewnienie firmom możliwości przetrwania na rynku. Działaliśmy więc szybko, bo wiedzieliśmy, że pomoc jest bardzo potrzebna. Wsparcie finansowe to jedno, ale strategiczne znaczenie miało wprowadzanie odpowiednich przepisów. Często były to zupełnie nowe regulacje. Teraz jest odpowiedni czas na ich objaśnienie – powiedział minister finansów Tadeusz Kościński.

Jan Sarnowski, wiceminister finansów dodał kolei, że przepisy kolejnych ustaw tarczowych i rozporządzeń wydawanych przez Ministra Finansów odegrały znaczącą rolę w ograniczeniu gospodarczych skutków epidemii. Wraz z ogromną liczbą korzystających z nich podatników pojawiło się również wiele pytań dotyczących sposobu ich stosowania. - W wyniku spotkań i warsztatów z biznesem oraz kontaktów z podatnikami, przygotowaliśmy odpowiedzi na najczęściej stawiane przez nich pytania. Przy ich sporządzaniu kierowaliśmy się zasadą ochrony zaufania podatnika: interpretacji wątpliwości na jego korzyść oraz zapewnienia mu maksymalnego komfortu i bezpieczeństwa stosowania prawa. Dlatego wydaliśmy je w formie objaśnień podatkowych – powołanie się na nie, chroni go przed negatywnymi konsekwencjami ewentualnych błędów – dodał Jan Sarnowski.

Negatywne konsekwencje w wyniku COVID

Objaśnienia wyjaśniają m.in., co należy rozumieć przez poniesienie negatywnych konsekwencji w wyniku COVID-19. Przepisy nie definiują tego pojęcia. MF wyjaśniaj jednak, że jest to celowy zabieg ustawodawcy z uwagi na fakt, że u każdego podatnika/płatnika negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 mogą przejawiać się w inny sposób, np. spadkiem dochodów, koniecznością ograniczenia prowadzonej działalności, utratą płynności finansowej. Dlatego też ocena tego kryterium u poszczególnych podmiotów może być odmienna. Niemniej jednak musi być oparta na całokształcie okoliczności dotyczących danego podmiotu.

Zobacz również:
Doradcy podatkowi objaśniają tarczę antykryzysową >>

RPO: Zmiany w podatkach dają zbyt wiele przywilejów fiskusowi >>
 

Wydatki na epidemię w kosztach podatkowych

MF potwierdza także, że niemal wszystkie wydatki poniesione przez podatnika w związku z epidemią mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Resort tłumaczy, że objaśnienia podatkowe są w tym zakresie maksymalnie liberalne. MF wskazuje, że w ten sposób minister finansów wysyła jasny i mocny sygnał do podatników i do organów podatkowych: wydatki okołoepidemiczne powinny być oceniane racjonalnie, bez zbędnego rygoryzmu formalnego. Warto dodać, że chodzi nie tylko o wydatki poniesione po wybuchu epidemii, to jest będące skutkiem epidemii, ale także o wydatki poniesione wcześniej, które nie przyniosły zamierzonego rezultatu gospodarczego w następstwie wybuchu epidemii. Chodzi na przykład o wydatki na podróże służbowe, spotkania biznesowe czy szkolenia.

 

Rozliczanie darowizn na walkę z COVID

Objaśnienia odnoszą się również do kwestii darowizn.

Rozwiązania przyjęte w ramach tarczy antykryzysowej premiują ulgą darowizny– co do zasady - przekazane w okresie od 1 stycznia do 30 września 2020 r. Darowizny przekazane od stycznia do końca kwietnia 2020 r. podlegają odliczeniu w wysokości 200 proc. darowizny, przekazane w maju w wysokości 150 proc. przekazanej darowizny, a pozostałe w wysokości 100 proc. darowizny.

Pełna wersja objaśnień znajduje się na stronie MF. Objaśnienia podatkowe z 21 lipca 2020 r. ws. nowych preferencji stosowanych w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.