Pytanie użytkownika LEX Księgowość: Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą, w związku z którą wynajmuje 2 lokale mieszkalne. Zakupiła na wyposażenie mieszkania gry planszowe. Czy gry planszowe można uznać za koszty podatkowe firmy?

 

Gry do wynajmowanego lokalu to jego wyposażenie

Gry planszowe zwykle nie są wyceniane na wyższe niż 10.000 zł kwoty. Podatnicy mogą nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od takich składników majątku. Wydatki poniesione na ich nabycie stanowią wówczas koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania (art. 22d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Przepisy art. 23 u.p.d.o.f. nie wyłączają wydatków na gry planszowe z kosztów podatkowych. Nie ma zatem przeciwwskazań, by koszty te stanowiły koszty podatkowe prowadzonej działalności gospodarczej.

Więcej informacji znajdziesz w LEX Księgowość:

Czy stratę finansową można zaliczyć w koszty podatkowe? >

Czy koszty konferencji spółka może zaksięgować w koszty podatkowe?