Chodzi o rozporządzenie ministra finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród otrzymanych przez Powstańców Warszawskich albo ich małżonków. Projekt przepisów został właśnie ogłoszony przez Rządowe Centrum Legislacji. Jeśli rozporządzenie wejdzie w życie, podatek nie będzie pobierany od nagród wypłacanych Powstańcom Warszawskim w okresie od 16 stycznia do końca 2020 r. Podobne rozwiązanie przyjęto w zeszłym roku.

Czytaj w LEX: Zaniechanie poboru podatku >

O nagrodach dla Powstańców Warszawskich zdecydowała rada miasta stołecznego Warszawy 16 stycznia 2020r. Podjęto wtedy uchwałę nr XXV/695/2020 w sprawie zasad i trybu przyznania w 2020 roku Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy Powstańcom Warszawskim. Warszawa po raz kolejny postanowiła uhonorować powstańców. W tym roku po raz pierwszy nagrodzeni będą także małżonkowie powstańców, jeżeli powstaniec zmarł w 2020 r., ale wniosek został złożony przed jego śmiercią. Kwoty nagród wynosi 5 tys. złotych. Świadczenie to stanowi formę pomocy finansowej dla bohaterów Powstania Warszawskiego. Obecnie na świecie żyje blisko 1296 uczestników Powstania Warszawskiego (dane osób uprawnionych znajdują się w zbiorach Muzeum Powstania Warszawskiego), a średni wiek weteranów wynosi 95 lat.

Zobacz również: Apel do szkół o propagowanie wartości Powstańców Warszawskich >>