W ostatnim czasie coraz bardziej popularne są zajęcia rekreacyjne prowadzone online. Okazuje się, że można wziąć udział np. w zajęciach jogi transmitowanych przez internet. Pojawia się tu jednak istotne pytanie, czy opłata za udział w sesji może być opodatkowana według stawki 8-proc. właściwej dla usługi związanej z rekreacją w zakresie wstępu.

Wstęp na zajęcia z niższym podatkiem

Zajęcia realizowane w klubach sportowych czy szkołach jogi mogą korzystać z obniżonej, 8-proc. stawki VAT. Wynika to z załącznika nr 3 do ustawy o VAT. W poz. 68 wskazane są tam „pozostałe usługi związane z rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu”.

- Co do zasady wstęp rozumiany był przez Ministerstwo Finansów jako wstęp na teren klubu, gdzie okazywany jest bilet czy karnet. Z tego powodu same usługi np. trenera personalnego, nie były postrzegane przez organy podatkowe jako umożliwiające zastosowanie stawki obniżonej, a w pojawiających się interpretacjach uznawano, iż jest to opieka nad klientem indywidualnym, nie zaś rekreacja związana z  wstępem do klubu sportowego – podkreśla Patrycja Kubiesa, doradca podatkowy w kancelarii KIB. Ekspertka dodaje, że z definicji pojęcia wstęp w Słowniku Języka Polskiego wynika możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś. MF potwierdził to też w interpretacji ogólnej. Odniósł się jednak tylko do wejścia na teren placówki sportowej. Korzystając z zajęć w formie online, na teren placówki jednak się nie wchodzi. I tu zaczynają się problemy.

Czytaj w LEX: Vouchery na towary i usługi - konsekwencje podatkowe >

 

Stawka VAT na zajęcia rekreacyjne źródłem sporów

- Literalne brzmienie przepisu  może prowadzić do wniosku, że skoro w przypadku zajęć online w ogóle nie ma mowy o fizycznym wstępie (a raczej o dostępie do zajęć), to nie może mieć zastosowania obniżona stawka – podkreśla Piotr Leonarski, doradca podatkowy w kancelarii B2R Law. Zwraca jednak uwagę, że to nie znaczy, że sprawa jest oczywista. Jego zdaniem, każdy przypadek należy rozpatrywać odrębnie.

Czytaj w LEX: Przechowywanie dokumentów księgowych w formie elektronicznej >

Trzeba pamiętać, że państwa członkowskie UE mają pewną dowolność w stosowaniu stawek obniżonych, ale zgodnie z orzecznictwem TSUE, muszą przy tym przestrzegać zasady neutralności podatkowej, która sprzeciwia się w szczególności temu, aby towary lub usługi podobne (w uproszczeniu wykazują analogiczne właściwości i zaspokajają te same potrzeby konsumenta), które są w związku z tym konkurencyjne wobec siebie, były traktowane odmiennie z punktu widzenia podatku VAT.

Zobacz procedurę w LEX: Czynności podlegające ewidencjonowaniu przy zastosowaniu wirtualnych kas rejestrujących >

- W sytuacji zajęć online, kiedy można instruktorowi zadać pytanie, poprosić o wytłumaczenie, a instruktor ma możliwość skorygowania postaw ćwiczących, trudno mi przyjąć, że zajęcia te nie są podobne do zajęć stacjonarnych. Zaspokajają one przecież dokładnie tę samą potrzebę konsumenta. Dlatego moim zdaniem, im bardziej zajęcia online są podobne do zajęć stacjonarnych, tym bardziej racjonalne jest założenie, że powinny korzystać z tej samej stawki VAT – tłumaczy Piotr Leonarski. W takim przypadku można byłoby stosować niższy VAT.

Zobacz również: Płyny do dezynfekcji opodatkowane 8-proc. stawką VAT >>

Ten argument ma jeszcze większe znaczenie w sytuacji obostrzeń sanitarnych, skoro klienci zapewne woleliby uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych, ale często nie mają takiej możliwości. Tym bardziej widać, że zajęcia online są dla konsumentów zamiennikiem zajęć stacjonarnych. W tym zakresie TSUE potwierdza, że dla oceny porównywalności usług ma znaczenie kontekst.

Zobacz procedurę w LEX: Sankcja za ujęcie w ewidencji faktury wystawionej do sprzedaży udokumentowanej paragonem >

 


- Tutaj kontekst wyraźnie wskazuje, że rozwój zajęć online jest powiązany z ograniczeniami dla zajęć stacjonarnych. Uważam, że skoro rozwój zajęć online jest powiązany z sytuacją epidemiczną, to nie jest właściwe, żeby państwo zarabiało na tej sytuacji poprzez stosowanie wyższej stawki VAT do usług, z których można korzystać i niższej dla usług podlegających ograniczeniom – wskazuje Piotr Leonarski.

Usługi VOD bez niższej stawki VAT

Sprawa wydaje się mniej skomplikowana przy usłudze VOD. Zdaniem Piotra Leonarskiego, ciężko jednak uznać, żeby możliwość oglądania nagrań z zajęć jogi była porównywalna z uczestnictwem w takich zajęciach. - Taka forma odpowiada bardziej zwykłym serwisom VOD i dlatego moim zdaniem powinna podlegać opodatkowaniu stawką podstawową – twierdzi ekspert.

Z tymi argumentami zgadza się Arkadiusz Łagowski, doradca podatkowy, partner w Martini i Wspólnicy. Ekspert podkreśla, że prowadzenie zajęć online może spełniać podobne funkcje jak zwykłe zajęcia prowadzone na sali gimnastycznej. Szczególnie wtedy, gdy uczestnicy byliby nagrywani przez kamerkę internetową a instruktor mógłby kierować polecenia i weryfikować sposób wykonywania ćwiczeń przez uczestników. Można zatem mówić o realizacji podobnych celów, do których przewidziano opodatkowanie stawką obniżoną.

Czytaj w LEX: Zapłata należności na rachunek nieujęty w wykazie podatników VAT, a nieprzekazanie przez bank informacji o przeznaczeniu rachunku >

Pytanie tylko, czy organy podatkowe gotowe są na taką rewolucję, i czy nie będą zasłaniać się zasadą ścisłego interpretowania wszelkich wyjątków będących odstępstwem od stosowania stawki podstawowej VAT.

- Moim zdaniem byłoby to nieuzasadnione. Warto jednak zabezpieczyć się występując z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej – podpowiada Arkadiusz Łagowski. Zaznacza jednak, że od zajęć interaktywnych online prowadzonych „na żywo” należy odróżnić  możliwość pobrania filmów instruktarzowych za opłatą. W tej sytuacji trudno uznać, że mamy do czynienia z opłatą za wstęp opodatkowaną 8-proc. VAT. W takiej sytuacji zastosowanie będzie miała podstawowa stawka podatku.

Czytaj w LEX: Podatnicy wciąż pytają o obowiązkowy split payment. 8 najistotniejszych problemów >