1 listopada 2019 r. zaczną obowiązywać przepisy, na podstawie których podatnicy będą mogli występować do fiskusa z wnioskami o wydanie wiążących informacji stawkowych (WIS). Na podstawie przepisów przejściowych, od kwietnia przyszłego roku wejdzie też w życie nowa matryca stawek VAT. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorcy będą mieli pięć miesięcy na dostosowanie się do nadchodzących regulacji. W tym okresie będą mogli występować z wnioskiem o wydanie wiążących informacji stawkowych, a te będą wywierały skutek dopiero od 1 kwietnia 2020 r.

Zmiana wymaga przygotowań

Krzysztof Wiński, starszy menedżer w PwC, zwraca uwagę, że przedsiębiorcy powinni już rozpocząć proces przekładania stosowanych klasyfikacji towarowych i usługowych na nowe systemy klasyfikacyjne (CN , czyli Nomenklatura Scalona - w przypadku towarów oraz PKWiU 2015 - w przypadku usług). Jego zdaniem, ten proces może wymagać nieco większego zaangażowania z uwagi na fakt, że dwa odrębne systemy klasyfikacyjne nie będą się pokrywać a wręcz będą powodować pewnego rodzaju rozwidlenia i wątpliwości. To właśnie, w  tego typu przypadkach przedsiębiorcy będą mogli wystąpić o wydanie WIS.

Zobacz również: Do rozliczenia VAT potrzebne będą trzy klasyfikacje zamiast jednej >>

Wątpliwa pomoc z WIS?

Okazuje się jednak, że problematyczna może stać się nawet nie sama zmiana stawek na niektóre towary czy usługi, ale wiążące informacje stawkowe.

Jakub Makarewicz, doradca podatkowy w kancelarii DMP Legal, tłumaczy, że z projektu wzoru wniosku o WIS opublikowanego na stronach Rządowego Centrum Legislacji wynika, że będzie on mógł dotyczyć zaklasyfikowania towaru lub usługi wyłącznie według nomenklatury scalonej (CN), Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) lub Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług 2015. - Niestety, wszystko wskazuje na to, że wnioskodawcy nie będą mogli zwrócić się do dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o klasyfikację towaru lub usługi na gruncie PKWiU 2008. Jest to niewątpliwie zła wiadomość dla wielu podmiotów, które już dzisiaj mają wątpliwości co do poszczególnych pozycji nowego załącznika nr 15 do ustawy o VAT, określającego towary i usługi podlegające obowiązkowemu mechanizmowi podzielonej płatności – podkreśla ekspert.

Warto przypomnieć, że prace nad projektami ustaw wprowadzających obowiązkowy split payment, nową matrycę stawek VAT oraz wiążące informacje stawkowe zostały w pewnym momencie połączone. Zdaniem Jakuba Makarewicza, nic nie stało na przeszkodzie, aby zakres przedmiotowy wiążących informacji stawkowych obejmował również PKWiU 2008, która jest kluczowa z punktu widzenia stosowania split payment w najbliższych latach. Tymczasem wygląda na to, że podatnicy mający obowiązek stosowania split payment pozostaną bez możliwości uzyskania wiążącego potwierdzenia klasyfikacji towarów i usług na gruncie klasyfikacji właściwej dla tego mechanizmu.

 

Problematyczne także odwołania do przepisów niepodatkowych

To jednak nie jedyny problem.

Zdaniem Jakuba Makarewicza, pojawia się jeszcze dodatkowe pytanie, czy dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej będzie wydawał wiążące informacje stawkowe np. w odniesieniu do niektórych pozycji nowego załącznika nr 3 lub załącznika nr 10, które przewidują opodatkowanie poszczególnych towarów według obniżonych stawek VAT w wysokości 5 lub 8 proc. niezależnie od ich klasyfikacji na gruncie nomenklatury scalonej. - Problem ten może dotyczyć chociażby towarów związanych z ochroną zdrowia (8-proc. stawka VAT) czy też środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego (5-proc. stawka VAT).

- Tak jak do tej pory dyrektor KIS wydawał interpretacje dotyczące towarów związanych z ochroną zdrowia (np. w kwestii wyrobów medycznych), tak też będzie musiał je objąć WIS – stwierdza Radosław Maćkowski, doradca podatkowy w MVP TAX. Ekspert przypomina, że np. najszersza grupa wyrobów medycznych korzystała do tej pory ze stawki 8 proc. VAT nie ze względu na klasyfikację PKWiU, ale z uwagi na ich status na gruncie ustawy o wyrobach medycznych. Zdaniem Radosława Maćkowskiego, nieobjęcie po 1 listopada 2019 r. WIS-ami towarów związanych z ochroną zdrowia czy środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego byłoby ślepą uliczką, stawiającą w niekomfortowej, dyskryminującej sytuacji producentów i dystrybutorów tych towarów. - Myślę, że już wkrótce pierwsze podmioty wystąpią z wnioskami o wydanie WIS i wtedy zobaczymy, jaka będzie praktyka KIS oraz ewentualnie sądów administracyjnych w tym zakresie – zauważa ekspert.

Jakub Makarewicz zwraca jednak uwagę, że dotychczasowa praktyka organów podatkowych dotycząca wydawania interpretacji indywidualnych pokazuje, że wnioskodawcy wielokrotnie byli wzywania do przedstawienia kwalifikacji danego towaru bądź usługi na gruncie właściwych przepisów niepodatkowych, co czyniło taką interpretację wydaną np. przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej - bezużyteczną. Kwalifikacja towaru bądź usługi na gruncie przepisów niepodatkowych była bowiem traktowana jako element opisu stanu faktycznego wniosku i nie była oceniana przez organy podatkowe. - Pomimo orzecznictwa sądów administracyjnych korzystnego dla podatników, organy wydające interpretacje były nieugięte. Niestety, dopiero najbliższe miesiące pokażą, jaka będzie praktyka w tym zakresie na gruncie WIS – stwierdza ekspert.

Więcej o wiążących informacjach stawkowych w październikowym numerze Przeglądu Podatkowego.