Jak obliczyć współczynnik urlopowy w 2012 r.

HR

Do wyliczenia wysokości ekwiwalentu za jeden dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego niezbędne jest m. in. obliczenie wspłczynnika urlopowego. Wartość tę ustala się corocznie dla konkretnego...

21.12.2011

W masarni większe wymagania w zakresie BHP

BHP

Oprcz oglnych przepisw BHP obejmujących wszystkie zakłady pracy istnieją rwnież szczegłowe wymagania dotyczące bezpośrednio tylko niektrych branż. Tak też jest w przypadku zakładw przetwrstwa mięsa...

21.12.2011

BHP-wiec odpowiada też za pomiary wielkości emisji

BHP

Osoba odpowiedzialna w zakładzie pracy za wykonywanie zadań służby BHP bardzo często jest również zobowiązana do zajmowania się sprawami związanymi z ochroną środowiska, co wymaga od osoby...

21.12.2011