W 2017 roku Urząd Patentowy RP zgłoszono chęć objęcia ochroną 21,5 tys. znaków towarowych. To o 20,4 proc. więcej niż w 2016. Polacy polubili polski urząd dzięki zmianie przepisów w 2016 r. W przyszłym roku zgłoszeń powinno być jeszcze więcej. Rząd przyjął właśnie kolejny projekt nowelizacji prawa własności przemysłowej wprowadzający ułatwienia. Co się zmieni?

Znaki dzwiękowe

Projekt wprowadza ważną zmianę dotyczącą znaków towarowych. Od przyszłego roku także w Polsce znak nie będzie musiał być przedstawiany w formie graficznej. Umożliwi to rejestrację niekonwencjonalnych znaków,  np. dźwiękowych lub smakowych. - W Polsce mamy już zarejestrowany hejnał Mariacki – mówi prezez Admaczak.  I dodaje, że zapewne pojawią się tez znaki zapachowe, za granicą były już próby zgłoszenia m.in. zapachu świeżej ściętej trawy dla piłeczek golfowych. Znaki zapachowe można od dawna rejestrować w USA. Tam, np. w 2001 r. objęto ochroną zapach wiśni dla smarów syntetycznych do samochodów. Obecnie w Polsce jednak zarejestrowanie nietypowych znaków jest jest trudniejsze niż konwecjonalnych. Taką możliwość dalej jedynie procedura unijna. Dopiero nowelizacja wprowadzi równowagę w przepisach krajowych i unijnych.

 


 

Urząd poinformuje

Kolejna istotna zmiana dotyczy trybu przedłużania praw ochronnych na znaki towarowe. Obecnie to przedłużanie wymaga złożenia pisemnego wniosku i wydania decyzji. Po zmianach do wydłużenia prawa ochronnego na znak towarowy wystarczające będzie wniesienie – przez uprawnionego bądź osobę ustawowo lub umownie upoważnioną – opłaty na kolejny okres ochronny. Ponadto Urząd Patentowy z półrocznym wyprzedzeniem będzie powiadamiał właściciela znaku towarowego, że dobiega końca dziesięcioletni okres ochrony. Obecnie przedsiębiorca musi sam zadbać o przedłużenie ochrony na następną dekadę. To oznacza, że musi pamiętać, kiedy rejestrował znak i wnieść wniosek do UP. Jeśli zapomni, ochrona wygaśnie i taki znak może zgłosić inna firma. - Taka niepamięć może rodzić negatywne skutki dla biznesu. Po przyjęciu projektowanych zmian będziemy mieli więcej pracy, ale za to pomożemy fomom – mówi  Alicja Adamczak, prezes Urzędu Patentowego.

W przypadku ochrony na wynalazki oraz wzory użytkowe na wniosek wlaściela UP  będzie przypominał z miesięcznym wyprzedzeniem o terminie płatności za przedłużenie ochrony.

 

 

Ekspresowe tempo

Teraz projekt trafi do Sejmu. Ten powinnien uchwalić go jak najszybciej. Dostosowuje on bowiem nasze przepisy do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z 16 grudnia 2015 r. której większośc przepisów weszła w życie  12 stycznia 2016 r.. Art. 1,7, 15, 19, 20, 21 i 54- 57 dotyczące m.in. znaków towarowych wchodzą w życie  15 stycznia 2019 r. i do tego czasu Polska powinna uchwalić nowe regulacje. Dlatego projekt przygotowany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii powinien zacząć obowiązywać najpóźniej 14 stycznia 2019 r. Parlament ma zatem niecały miesiąc na jego procedowanie.