Zmiany mają uporządkować rynek usług taksówkowych i zlikwidować szarą strefę w przewozie osób. Zakończą kilkuletni spór pomiędzy taksówkarzami, a kierowcami wykonującymi tanie przewozy.

O zmianach pisaliśmy w Prawo.pl już kilkukrotnie, m.in.
Lex Uber z praktycznym poślizgiem>>
LexUber działa bez rozporządzeń, uderza w kierowców>>

Nowelizacja z 16 maja ustawy o transporcie drogowym sprawiła, że od 2020 roku w polskim prawie obowiązuje definicja pośrednika przy przewozie osób (tzw. lex Uber) oraz określono zasady jego działania. Zgodnie z przepisem przejściowym ( art. 6 nowelizacji), podmioty te miały trzy miesiące na uzyskanie licencji pośrednictwa przy przewozie osób - czyli do końca marca br.

Czytaj w LEX: Jak dostosować licencję taksówkową do lex uber - poradnik dla mieszkańca >

Jednak okres ten wydłużono do 9 miesięcy w ramach przepisów ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Wydłużony okres przejściowy upłynął 30 września 2020 r. i 1 października obowiązek posiadania licencji TAXI w przewozie osób stał się obowiązującym prawem.

Czytaj w LEX: Licencje na krajowy transport drogowy w zakresie przewozu osób taksówką od 1.01.2020 r. >

- Zgodnie z przepisami ustawy o transporcie drogowym podmioty prowadzące działalność w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób od 1 października 2020 r. są zobowiązane do posiadania licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób - wyjaśniał na początku października Szymon Huptyś z Ministerstwa Infrastruktury.

Dodaje, że jednocześnie wprowadzono regulacje stanowiące, że pośrednicy, którzy uzyskali już licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób, w terminie do 30 września 2020 r. mogą prowadzić pośrednictwo osób w przewozach okazjonalnych wykonywanych pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 7 osób łącznie z kierowcą. Nie są też zobowiązani do prowadzenia pośrednictwa wyłącznie na rzecz przedsiębiorców posiadających odpowiednią licencję; ani do prowadzenia rejestru przekazanych zleceń oraz ewidencji przedsiębiorców, którym przekazują zlecenia przewozowe.

Czytaj w LEX: Dostosowanie licencji na wykonywanie przewozu osób taksówką do przepisów obowiązujących od 1.01.2020 r. >

Szymon Huptyś zwrócił uwagę, że w terminie do 30 września 2020 r. w przypadku, gdy pośrednik mający licencję na wykonywanie transportu w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób zleca przewozy podmiotom wykonującym transport drogowy nieposiadającym odpowiedniej licencji, pośrednikowi nie jest cofana licencja na pośrednictwo. Jednocześnie do tego terminu kierowcy wykonujący przewozy mogą przyjmować zlecenia przewozowe przekazane przez podmiot wykonujący pośrednictwo, który nie posiada licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób.

Czytaj w LEX: Kompetencje organów gminy do regulowania wykonywania działalności w zakresie przewozu osób taksówką od 1.01.2020 r. >

Termin ponownie przesunięty?

Konfederacja Lewiatan zwraca uwagę, że za sprawą poprawki Senatu, nowe przepisy zaczną jednak obowiązywać dopiero za kilka miesięcy, bo nagle wydłużono okres przejściowy dla pośredników do 31 grudnia br.
Alarmuje jednocześnie, że taka decyzja jest krzywdząca dla wielu firm, które dostosowały się do nowych przepisów i poniosły określone koszty.

Poprawką Senatu, która ma opóźnić rewolucyjne zmiany na rynku przewozów, jeszcze w tym tygodniu zajmie się Sejm.

Pracodawcy wyrażają sprzeciw wobec nagłego wydłużenia okresu przejściowego dla pośredników w przewozie osób w ramach tzw. Lex Uber, przyjętego przez Senat 30 września 2020 r. Zmiany przepisów nie powinny faworyzować jednej firmy, która nie zdołała dostosować się do nowych przepisów. Jest to krzywdzące wobec całego rynku, czyli firm, które poniosły ten wysiłek i związane z nim koszty - czytamy w stanowisku Konfederacji Lewiatan, która wskazuje, że wydłużenie okresu przejściowego dla pośredników do 31 grudnia 2020 r. nie jest uzasadnione żadnymi obiektywnymi przesłankami – urzędy miast dostosowały w ostatnich miesiącach swoją pracę do wymogów pandemii COVID-19 i bezproblemowo wydawały licencje dla kierowców taxi. To samo dotyczy pracy Głównego Inspektora Transportu Drogowego, który sprawnie wydaje licencje dla przedsiębiorców prowadzących pośrednictwo przy przewozie osób. Warto zauważyć, że uzasadnienie przedłużenia okresu przejściowego nie zawiera żadnego wytłumaczenia dla zgłoszonych poprawek.

Konfederacja Lewiatan wskazuje, że pod postacią przeciwdziałania skutkom epidemii COVID-19 wprowadzone zostaną przepisy, które zatrzymają wejście w życie najistotniejszych zmian w uchwalonej przez Sejm w ubiegłym roku ustawie w ramach reformy wprowadzającej obowiązki pośredników przy przewozie osób w transporcie drogowym. Tym samym podważony zostanie sens reformy, której celem było wprowadzenie równych zasad dla wszystkich przedsiębiorców na rynku przewozu osób.