Pod koniec sierpnia ub.r. Vectra podpisała z większościowymi akcjonariuszami Multimedia Polska umowę typu term sheet ustalającą wstępne warunki kupna. Następnie Vectra zgłosiła tę transakcję do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ten miesiąc później poinformował, że skierował sprawę do drugiego etapu postępowania. Wówczas UOKiK wskazał, że Vectra i Multimedia Polska na tych samych obszarach świadczą identyczne usługi: działalność firm pokrywa się w 39 miastach w zakresie płatnej telewizji, a w 45 miejscowościach w zakresie szerokopasmowego internetu stacjonarnego. Teraz po przeprowadzeniu analizy rynku ocenił, że w kilkunastu miastach dojdzie do ograniczenia konkurencji.

Czytaj również: Rekordowa liczba transakcji w 2018 roku za zgodą UOKiK >>

 


- Nasze analizy wskazują, że koncentracja może doprowadzić do ograniczenia konkurencji na dwóch rynkach: dostępu do płatnej telewizji w 21 miastach w Polsce i internetu stacjonarnego w 29 miejscowościach. Dlatego przedstawiliśmy Vectrze zastrzeżenia do koncentracji – mówi wiceprezes UOKiK, Michał Holeksa.

Zastrzeżenia UOKiK nie przesądzają o końcowej decyzji w tej sprawie.  Prezes UOKiK przedstawił swoje zastrzeżenia wobec planowanej transakcji. Przedsiębiorca ma teraz 14 dni na odpowiedź, może ten termin wydłużyć o kolejne dwa tygodnie.