Ministerstwo Finansów opublikowało liczący 52 strony, praktyczny Podręcznik Użytkownika Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych oraz odpowiedzi na 34 najczęściej zadawane pytania. Oba dokumenty przygotowane przez Izbę Administracji Skarbowej w Bydgoszczy można pobrać tutaj.

 

Zdaniem Wojciecha Kapicy, partnera w kancelarii SMM Legal i współkierującego departamentem prawa rynków finansowych, to całkiem dobry materiał, z którym warto się zapoznać. Dlaczego? Jak zauważa Joanna Grynfelder, ekspert do spraw compliance, już od dłuższego czasu Generalny Inspektor Informacji Finansowej nie udziela odpowiedzi na pytania instytucji obowiązanych, a wątpliwości pojawiających się w związku z rejestrem, nie brakuje. Z poradnika wynika, że informację można już opatrzyć podpisem kwalifikowanym, i to bez PESEL, co było niemożliwe jeszcze pod koniec 2019 roku. O tym, że rejestr beneficjentów rzeczywistych jest nieprzyjazny dla cudzoziemców pisaliśmy na Prawo.pl w październiku.

Sprawdź w LEX: Jakie podmioty należy zgłaszać do Centralnego rejestru Beneficjentów Rzeczywistych? >

 


Czy bez PESEL też  zgłosisz beneficjentów rzeczywistych?

W Poradniku czytamy, że zgłoszenia do CRBR może  dokonać jedynie osoba uprawniona do reprezentacji spółki zgodnie z zasadami reprezentacji przewidzianymi w Kodeksie Spółek Handlowych lub prokurent. -  Zgłoszenie musi być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP przez wyżej wymienione osoby – mówi Joanna Grynfelder. Wielu członków zarządu wybiera podpis kwalifikowany bez PESEL, bo nie chcą go ujawniać, a także cudzoziemcy, którzy nie mają tego numeru. Czy można wysłać takie zgłoszenie? Paulina Szewc z kancelarii Olesiński & Wspólnicy twierdzi, że podpisanie zgłoszenia podpisem kwalifikowanym, również bez numeru PESEL, nie sprawia problemów. - Zrealizowaliśmy z naszymi Klientami procedury zgłoszeniowe, w których wykorzystywane były kwalifikowane podpisy elektroniczne zgodne z algorytmem XAdES wystawiane zarówno przez polskie jak i zagraniczne instytucje certyfikujące - mówi.

Wciąż jednak pozostaje pytanie, czy osoba wsyłająca zgłoszenie do CRBR - jak wspomnieliśmy już może to być jedynie osoba uprawniona do reprezentacji spółki -  posiadajaca podpis kwalifikowany bez PESEL, będzie w stanie wysłać zgłoszenie? - Po podpisaniu zgłoszenie trzeba wysłać (3.4 Poradnika). Kliknięcie w „wyślij” nie odsyła nas do Profilu Zaufanego, ani według Poradnika, a nie w „przerobionej” przeze mnie praktyce - zapewnia Paulina Szewc.  Zapytaliśmy jednak o to MF i czekamy na odpowiedź. Dla osób, które dopiero zapoznają się z procedurą przesyłania zgłoszeń, wyjaśniamy, że są dostępne dwie ścieżki realizacji obowiązku. Jedna umożliwia wypełnienie formularza dostępnego on-line i przesłanie go do rejstru lub wyekspertowanie danych w pliku XML, opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym i następnie wysłanie go do rejestru. Do podpisu pliku XML nie potrzebny jest PESEL. MF pytamy jednak o to, czy potrzebny jest do jego przesłania. W przypadku przesłania wypełnionego formularza on-line, jest potrzebny numer PESEL. Jest on niezbędny do założenia Profilu Zaufanego, przez który podpisuje się dokument o zgłoszeniu informacji o beneficjencie i potem wysyła.

Czytaj więcej: Walcząc z praniem pieniędzy państwo nie chroni danych wspólników spółek >>

Kto ma czas na zgłoszenie do 13 kwietnia

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych to system, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. Spółki, które 13 października 2019 roku, czyli w dniu uruchomienia rejestru, były wpisane do Krajowego Rejestru Sadowego mają czas do 13 kwietnia 2020 roku na zgłoszenie beneficjentów. Nowe podmioty mają na podanie danych siedem dni, liczonych od dnia wpisu do KRS. Za jego brak grozi nawet 1 mln złotych kary.

Zobacz procedury w LEX:

Zgłaszanie informacji o beneficjentach rzeczywistych >

Obowiązki biura rachunkowego (doradcy podatkowego) związane z praniem pieniędzy >