Resort Przedsiębiorczości wysła do przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG, którzy mają więcej niż jeden aktywny lub zawieszony wpis, list z prośbą o ich uporządkowanie. W razie braku reakcji wykreślone zostaną „zdublowane” wpisy, które nie zawierają danych takich, jak m.in. numer NIP, REGON, kod PKD działalności, adres do doręczeń (dane te wymienia art. 5 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 – 6 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy). Co ważne, jeśli w obu wpisach danego przedsiębiorcy brakuje tych danych, po 30 kwietnia 2019 r. mogą zostać wykreślone z CEIDG wszystkie jego wpisy. Problem ten dotyczy ok. 2,2 tys. przedsiębiorców, co stanowi poniżej 0,1 proc. wszystkich zarejestrowanych w CEIDG. Przedsiębiorcy mogą sprawdzić, czy mają "zdublowane" (aktywne lub zawieszone) wpisy do CEIDG, wpisując swoje dane do wyszukiwarki przedsiębiorców na stronie www.firma.gov.pl.

Czytaj również: Firmy dostały cztery dni na uzupełnienie PESEL w CEIDG  >>

 


 

- Wielokrotność wpisów jednego przedsiębiorcy w CEIDG to zjawisko nieprawidłowe. Negatywnie wpływa ono na przejrzystość obrotu gospodarczego i może generować nieoczekiwane problemy, zwłaszcza przy zawieraniu umów z kontrahentami, którzy mogą mieć kłopot z ustaleniem właściwego wpisu. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których dane we wpisach nie pokrywają się, np. podane są różne adresy czy kody PKD działalności- wyjaśnia Wojciech Paluch, dyrektor Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw MPiT.

Jak można skorygować wpisy?  Można tego dokonać w dowolnym urzędzie miasta lub gminy na terytorium kraju. Jeżeli przedsiębiorca nadal prowadzi działalność gospodarczą, powinien wybrać jeden z wpisów, w razie potrzeby uaktualnić go, a drugi wpis wykreślić, składając wniosek CEIDG-3 (służy on do wykreślenia zdublowanego wpisu), w którym wskazuje datę zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej. Natomiast jeżeli przedsiębiorca całkowicie zakończył działalność gospodarczą i jego wpisy są już nieaktualne, powinien złożyć wnioski o ich wykreślenie. Może wskazać datę zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej, która rozumiana jest jako ostatni dzień jej wykonywania.

 


Trzeba pamiętać, aby wskazana data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej była prawidłowa. Może być ona również przeszła, nawet sprzed kilku lat. Wniosek o wykreślenie wpisu jest automatycznie przesyłany do innych urzędów państwowych (Urząd Skarbowy, ZUS). Prawidłowa data zaprzestania działalności gospodarczej pozwoli uniknąć wątpliwości dotyczących wpisu do CEIDG, np. w zakresie faktycznego okresu prowadzenia działalności gospodarczej.