Wątpliwości w tym zakresie wyjaśniło Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii: Liczy się data faktycznego rozpoczęcia działalności, nie zaś złożenia wniosku o wpis do CEIDG. Jeśli więc wniosek był złożony przed 30 kwietnia, a firma rozpocznie działalność później, obejmie ją ulga na start.

Czym jest ulga na start?

To brak obowiązku odprowadzania składki na ubezpieczenia społeczne przez 6 miesięcy dla osoby fizycznej rozpoczynającej działalność gospodarczą albo podejmującej taką działalność ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia.

Ulga ta jest dobrowolna, co oznacza, że przedsiębiorca przez 6 miesięcy nie musi opłacać składek na ubezpieczenia społeczne i w tym czasie nie będzie podlegał tym ubezpieczeniom z tytułu pozarolniczej działalności (może natomiast podlegać ubezpieczeniom z innych, równoległych tytułów, np. umowy o pracę).

 [-DOKUMENT_HTML-]

W każdej chwili może jednak zrezygnować z ulgi na start i dokonać zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych. Może też zdecydować, że od pierwszego dnia działalności gospodarczej będzie opłacał składki i podlegał ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzonej działalności pozarolniczej.

Ważne!
Przedsiębiorca, który skorzysta z ulgi na start, ma obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Ulga obejmuje tylko składki na ubezpieczenia społeczne, czyli ubezpieczenie emerytalne i rentowe, chorobowe oraz wypadkowe. Więcej na ten temat tutaj >>

Konstytucja Biznesu. Zbiór przepisów >>