KSO miała zgodnie z zapowiedziami działać już od 1 stycznia 2023 r. jednak przedłużyły się prace nad wdrożeniem tego rozwiązania. W związku z tym przedłużono pilotaż KSO do końca marca 2023 r. 

Sejm 10 marca br. poparł poprawki Senatu do ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej, które modyfikują definicje określeń: "diagnostyka onkologiczna" i "leczenie onkologiczne". Dzięki temu tymi świadczeniami opieki zdrowotnej objęte będą wszystkie nowotwory, a nie tylko złośliwe lub miejscowo złośliwe.

Czytaj także: Pilotaż Krajowej Sieci Onkologicznej przedłużony do końca marca 2023 r. >

- Tworzymy wreszcie Krajową Sieć Onkologiczną - krajową sieć placówek wraz z całym systemem leczenia onkologicznego, krótko mówiąc walki z chorobami onkologicznymi w taki sposób, by w jak największym stopniu sprzyjać pacjentowi i aby ułatwić pacjentowi dostęp na równych zasadach i w równym stopniu do opieki onkologicznej na terenie całego kraju, tak, aby stworzyć dla każdego szansę - powiedział w czwartek prezydent.

Standardy leczenia onkologicznego

Ustawa przewiduje, że podmioty lecznicze spełniające kryteria kwalifikacyjne określone w ustawie, utworzą Krajową Sieć Onkologiczną (KSO). Sieć ma zapewnić kompleksową opiekę onkologiczną w całym kraju, a poszczególne etapy leczenia będą przebiegać według ściśle określonych standardów, przy współpracy specjalistów różnych dziedzin. Priorytetem jest zapewnienie każdemu dorosłemu pacjentowi, niezależnie od miejsca zamieszkania, opieki onkologicznej opartej na jednakowych standardach diagnostyczno-terapeutycznych. KSO będą tworzyć szpitale i placówki ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, które zawrą z Narodowym Funduszem Zdrowia odpowiednią umowę w zakresie diagnostyki i leczenia onkologicznego.

Czytaj też: Orientacja marketingowa w zarządzaniu zakładem opieki paliatywno-hospicyjnej w świetle badań empirycznych >>>

Czytaj w LEX: Odpowiedzialność karna za działania w zespole medycznym >>>

 


Strukturę KSO będą tworzyły specjalistyczne ośrodki leczenia onkologicznego III, II i I poziomu referencyjnego (SOLO III poziomu, SOLO II poziomu, SOLO I poziomu) wraz z centrami kompetencji i ośrodkami satelitarnymi, jak również ośrodki kooperacyjne. Tylko podmioty lecznicze wchodzące w skład KSO będą uprawnione do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie opieki onkologicznej, finansowanych ze środków publicznych.

Powstanie krajowa infolinia onkologiczna informująca o organizacji opieki onkologicznej w ramach KSO, w tym o możliwości uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej. Wprowadzony zostanie też obowiązek systematycznej oceny satysfakcji pacjenta. Dzięki temu będzie można wprowadzać korekty do systemu opieki onkologicznej, aby odpowiadał on oczekiwaniom pacjentów.

Choroby nowotworowe stanowią jedną z najczęstszych przyczyn zgonów Polaków. Bezwzględna liczba nowotworów złośliwych w kraju stale wzrasta, czego przyczyną jest zarówno starzenie się społeczeństwa, jak i wzrost narażenia na czynniki związane ze stylem życia. Zgodnie z ustawą, system KSO zostanie uruchomiony w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, co zasadniczo nastąpi 14 dni po podpisaniu jej przez prezydenta.

Czytaj w LEX: Materiały informacyjne dla pacjentów jako narzędzia PR - najnowsze kierunki >>>

Czytaj w LEX: Nieprawidłowa diagnoza − aspekty medyczno-prawne >>>

Czytaj w LEX: Operacja nowotworu za granicą, ale kontrola już niekoniecznie >>>