Na konferencji Ministerstwo Zdrowia będzie reprezentować wiceminister zdrowia Józefa Szurek-Żelazko, której wystąpienie będzie dotyczyć kadr medycznych. Wiceminister opowie o sytuacji poszczególnych zawodów medycznych w województwie lubelskim. W dyskusji wezmą udział także przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia, wojewody lubelskiego oraz marszałka województwa  lubelskiego.  Po raz pierwszy uczestnikami konferencji będą również goście z Ukrainy reprezentujący Stowarzyszenie Lekarzy Polskiego Pochodzenia na Wołyniu.


Cieszyński: Będzie propozycja dofinansowania informatyzacji gabinetów lekarskich - czytaj tutaj>> 


Informatyzacja bez finansowania

Podczas konferencji odbędzie się, między innymi panel dyskusyjny pt. "Reformy systemu ochrony zdrowia 2019 - wyzwania".

 - W tym roku przed dyrektorami stoi bardzo wiele wyzwań – mówi Jarosław Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali. – Przed nami kolejne obowiązki związane z informatyzacją szpitali i znalezieniem finansowania na ten cel. Ogromnym wyzwaniem są braki kadry medycznej. Na konferencji będziemy rozmawiać także o wprowadzaniu minimalnych norm dla pielęgniarek i racjonalizacji liczby łóżek, bo to temat, z którym nadal borykają się szpitale.

 

Nowe prawo i pieniądze dla szpitali na pozbycie się barier dla niepełnosprawnych - czytaj tutaj>>

 


Jak zarządzać ryzykiem w szpitalu?

Fedorowski dodaje, że szpitale nadal szukają najlepszych rozwiązań związanych z wdrożeniem RODO i ochroną danych osobowych pacjentów.

- Wyzwaniem jest także połączenie finansowania ochrony zdrowia, mimo wzrostu nakładów, z rosnącymi oczekiwaniami finansowymi kolejnych grup zawodowych – mówi Fedorowski. – Ważnym tematem jest także zarządzaniem ryzykiem w szpitalu. Zwłaszcza, że mówi się o planach dotyczących wprowadzania dodatkowych wymagań dotyczących szpitali i ich ubezpieczeń.

Organizatorami konferencji są: Polska Federacja Szpitali wraz z Zamojskim Szpitalem Niepublicznym. Weźmie w niej udział ok. 70 osób.