Wojewodowie zawiesili organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa, w szczególności w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, domach kultury i galeriach sztuki. Wojewodowie polecili też wójtom, burmistrzom i prezydentom miast zawieszenie działalności klubów dziecięcych i żłobków.

 


Zawieszenia do odwołania lub czasowe

Niektóre decyzje zostały podjęte do odwołania, np. w województwie podkarpackim, lubelskim, dolnośląskim czy zachodniopomorskim. Wojewodowie mazowiecki, opolski, wielkopolski zarządzili zawieszenie imprez i działalności klubów dziecięcych i żłobków do 25 marca.

Wojewodowie podkreślają, że celem działań jest maksymalne ograniczenie ryzyka związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Jak nam mówił dr Mateusz Radajewski z Wydziału Prawa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu, główna odpowiedzialność za stosowanie mechanizmów prawnych, które mogą ograniczyć rozprzestrzenianie się epidemii, spoczywa na wojewodzie. - Może on zakazać przeprowadzenia imprezy masowej z udziałem publiczności, zawieszenie organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych oraz ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii – wyjaśnia.

Zakaz przeprowadzenia konkretnej imprezy masowej z udziałem publiczności jest możliwy w każdym wypadku, gdy wojewoda stwierdzi zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku publicznego. Ekspert podkreśla, że epidemia spełnia te przesłanki i zawieszenie organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych jest możliwe m.in. w celu jej zapobieżenia.

We wtorek premier zadecydował o odwołaniu wszystkich imprez masowych w kraju.