Czwarty etap odmrażania życia gospodarczego i społecznego oznacza możliwość uruchamiania działalności instytucji kultury – teatrów, oper, filharmonii i kin. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przedstawiło wytyczne dla instytucji kultury – teatrów, oper, filharmonii i kin.

 


Jak podkreśla resort, najbliższe tygodnie w tych instytucjach będą kluczowe pod względem rozpoznania nastrojów wśród publiczności. Jej powrót na widownię będzie stopniowy i ważne będzie przede wszystkim budowanie zaufania. Dlatego dyrektorzy i pracownicy instytucji mają przed sobą ważne zadanie polegające na odpowiedniej komunikacji z widzami i stworzeniu przestrzeni spełniającej warunki bezpieczeństwa sanitarnego.

Zestaw wytycznych to zapis wskazówek postępowania. Kluczowym elementem jest dostosowanie możliwości danej instytucji kultury do wytycznych opracowanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego. Resort kultury podtrzymuje rekomendację dotyczącą konsultacji z lokalnymi inspektoratami sanitarnymi.

Czytaj też: Odmrażanie także w muzeum, ale decyzję podejmie dyrektor>>

Z wytycznych dla kin wynika, że udział widzów w seansie jest dopuszczalny pod warunkiem zakrywania przez nich ust i nosa. Kino powinno udostępnić nie więcej niż połowę liczby miejsc na sali - rzędy powinny być zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami.

Zaleca się powołanie koordynatora do spraw zdrowotnych lub delegowanie konkretnego pracownika do zadań związanych z dbałością o zachowanie wszelkich ustalonych procedur oraz do stałego kontaktu z wyznaczoną osobą z właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno- epidemiologicznej.