W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało na swojej stronie internetowej, że w IV etapie znoszenia ograniczeń decyzje dotyczące zmiany form udostępniania instytucji kultury typu muzea należą do dyrektora instytucji, działającego w porozumieniu z organizatorem oraz właściwym oddziałem sanepidu.

Maseczki w miejscach publicznych konieczne

Rozporządzenie stanowi też wyraźnie, że obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy części odzieży, przyłbicy, maski albo maseczki owiązuje podczas przebywania m.in.: w miejscach ogólnodostępnych, w tym obiektach i budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby kultury.

  • na terenie parków, ogrodów zabytkowych, miejsc postoju pojazdów, chyba, że zostanie zachowana odległość co najmniej 2 m od przebywających w tych miejscach
  • w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych m.in. na potrzeby kultury i turystyki; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.

 

Obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w tego typu budynku z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów w czasie jej wykonywania.

Zobacz też: Opublikowano kolejne rozporządzenie w sprawie ograniczeń w związku z epidemią>>

Jednocześnie resort kultury przypomina, że wytyczne do ponownego otwarcia dla muzeów i innych instytucji kultury o podobnym profilu pozostają aktualne. Są one dostępne na stronie ministerstwa tutaj.