Ustawa o głosowaniu korespondencyjnym uchwalona, czeka na Senat, którego marszałek zapowiada zasięgniecie opinii RPO, PKW, Sądu Najwyższego, i że na rozpatrzenie ustawy Senat wykorzysta zapewne 30 dni. Tyle może maksymalnie zgodnie z prawem procedować nad uchwaloną przez Sejm ustawą.

Zgodnie z Konstytucją Senat w ciągu 30 dni od dnia przekazania ustawy może ją przyjąć bez zmian, uchwalić poprawki albo uchwalić odrzucenie jej w całości. Jeżeli Senat w ciągu 30 dni od dnia przekazania ustawy nie podejmie stosownej uchwały, ustawę uznaje się za uchwaloną w brzmieniu przyjętym przez Sejm.

 

Kary za otwarcie lub zniszczenie pakietu wyborczego

W celu zapewnienia bezpiecznego przeprowadzenia wyborów, w ustawie przewidziano, aby umieszczenie koperty zwrotnej z wypełnioną kartą do głosowania następowało w specjalnie przygotowanej do tego celu nadawczej skrzynce pocztowej na terenie gminy, w której wyborca jest  w spisie wyborców. Karty do głosowania będą mogły być otwierane dopiero po wrzuceniu do urny wyborczej.

Za nieuprawnione otwarcie pakietu wyborczego lub zaklejonej koperty zwrotnej grozi kara grzywny. Tej samej karze podlega, kto bez uprawnienia niszczy pakiet wyborczy lub zaklejoną kopertę zwrotną.

Zadania samorządów nieznane

Dariusz Cieślak, wójt Gminy Sędziejowice, uczestnik Akademii Samorządowej organizowanej przez Fundację Batorego i Stowarzyszenie POLITES, mówi, że do wyborów pozostało niewiele ponad miesiąc czasu, nie powinno się więc wprowadzać żadnych zmian organizacyjnych. Jak podkreśla, nie ma szczegółowych informacji, jaki w rzeczywistości udział przy tej formie głosowania miałyby samorządy i jakie będą ich zadania.

- Jeśli nie mamy wiedzy, co mamy robić, to tak naprawdę nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy w ogóle będziemy w stanie takie zadanie wykonać – dodaje. Jego zdaniem głosowanie korespondencyjne, oprócz kompletnej dezorganizacji, poddaje również pod wątpliwość tajność i powszechność wyborów. Według wójta ta forma głosowania wcale nie zmniejsza ryzyka związanego ze zdrowiem i życiem obywateli.

Zagrożenie dla rzetelności wyborów

Helsińska Fundacja Praw Człowieka zauważa, że tryb procedowania nad projektem zmian w prawie wyborczym i wprowadzane przepisy stanowią fundamentalne zagrożenie dla rzetelności i uczciwości wyborów. Jej zdaniem zmiana przepisów regulujących tryb i organizację wyborów na kilka tygodni przed samym głosowaniem jest niedopuszczalna z punktu widzenia zapewnienia uczciwości prowadzenia kampanii wyborczej oraz odpowiedniego zabezpieczenia organizacji samego głosowania.

Według HFPC uchwalone przepisy, podobnie jak wcześniejsze propozycje zmian w Kodeksie wyborczym, nie odpowiadają na wyzwania związane z przeprowadzeniem wyborów w warunkach stanu epidemii.

 

Zgodnie z uzasadnieniem projektu, głosowanie korespondencyjne zapewni udział w wyborach jak największej liczbie wyborców.