- Ważne są także zapewnienia ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości o tym, iż nie ma potrzeby przedłużania kadencji organów samorządu adwokackiego, gdyż mogą one działać, mimo upływu kadencji, a dodatkowa regulacja w tej materii byłaby to swego rodzaju superfluum ustawowym wobec treści art. 11 ust. 2 prawa o adwokaturze - mówi portalowi po spotkaniu Rafał Dębowski, sekretarz NRA.

Przypomnijmy, że w czwartek, 27 sierpnia, Naczelna Rada Adwokacka przyjęła propozycję prezydium Rady dotyczącą organizacji zgromadzeń izb adwokackich i zaplanowanego na listopad Krajowego Zjazdu Adwokatury. Zarekomendowała izbom rozważenie "powstrzymania się od organizacji zgromadzeń izb adwokackich" do czasu, w którym racjonalnie określony stan zagrożenia dla życia i zdrowia adwokatów członków izb, umożliwiać będzie ich przeprowadzenie. Wskazano, że jeśli takie warunki będą, rekomenduje się próbę przeprowadzenia zgromadzeń izb adwokackich i Krajowego Zjazdu Adwokatury w sposób skoordynowany i w podobnym czasie. Miałoby to nastąpić z uwzględnieniem "ograniczeń epidemiologicznych oraz obowiązku zapewnienia realnego bezpieczeństwa i pełnej ochrony życia i zdrowia adwokatów". Spotkanie w ministerstwie dotyczyło właśnie organizacji zgromadzeń i zjazdu. Sam resort informował Prawo.pl, że "rozważana jest ewentualna zmiana przepisów, by umożliwić zgromadzenia i przeprowadzenie wyborów do samorządu adwokackiego w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób biorących w nich udział". 

 

Dyskusja merytoryczna, bez konieczności dłuższej kadencji

Mecenas Dębowski zapewnia, że dyskusja w MS była "rzeczowa i merytoryczna", przedstawione zostały propozycje legislacyjne NRA i jej stanowisko "przez pryzmat sytuacji prawnej i ograniczeń epidemicznych w jakich znajduje się samorząd adwokacki".

- Problemem jest to, że w większości izb nie można bezpiecznie dla uczestników odbyć zgromadzeń izb, w których wybory są tylko jednym z wielu ważnych elementów. Zgromadzenie izby adwokackiej, w przeciwieństwie do systemu wyborczego samorządu radcowskiego to czas, w którym spotykają się w jednym miejscu wszyscy wykonujący zawód członkowie izby, którzy nie tylko słuchają wystąpień i dyskusji, ale także sami mają prawo czynnego udziału w dyskusji, zgłaszania wniosków, uwag do projektów uchwał i - co szalenie ważne - w tzw. kuluarach debatują, naradzają się, przekonują przed podjęciem decyzji. Dyskusje kuluarowe to nieodłączny element każdego zgromadzenia adwokackiego, stanowiące realizację zasady bezpośredniości podejmowania uchwał i dokonywania wyborów - wskazuje. 

Dodaje, że na spotkaniu omówione zostały także różnice ustrojowe między samorządami adwokatów i radców. 

Sekretarz NRA mówi, że przedmiotem prac legislacyjnych ma być przywrócenie podstawy prawnej do podejmowania decyzji w za pośrednictwem instrumentów porozumiewania się na odległość, bez warunków faktycznie uniemożliwiających podjęcie jakiejkolwiek uchwały w tym trybie oraz upoważnienie kompetencyjne dla NRA do uchwalenia regulaminów odbywania zgromadzeń i KZA w innej formie, niż obecnie obowiązujące stacjonarne. 

Czytaj: W MS spotkanie w sprawie zgromadzeń i Krajowego Zjazdu Adwokatury>>

Przypomnijmy, że NRA postulowała, by do uchwał zgromadzeń izb i KZA nie miały zastosowania warunki ważności uchwał określone w art. 14h ust. 2 tarczy antykryzysowej z 31 marca br. Zgodnie z nim, w czasie COVID-19 kolegialne organy samorządów zawodowych, a także ich organy wykonawcze oraz inne organy wewnętrzne - mogą podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie obiegowym. Są jednak warunki. Uchwała podjęta w takim trybie jest ważna, gdy wszyscy członkowie danego organu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i terminie oddania głosu oraz w głosowaniu wzięła udział co najmniej połowa członków organu. Chce też możliwości uchwalenie regulaminu wyborów do organu samorządu adwokatów i organów izb adwokackich i działania tych organów, w czasie trwania pandemii.

- Skoro nie ma między nami sporu, że w czasie potrzebnym na opracowanie rozwiązań alternatywnych zapewniających możliwość odbycia zgromadzeń izb i KZA wszystkie organy, w tym przede wszystkim organy dyscyplinarne, mogą działać i wykonywać wszystkie swoje obowiązki, to odpada potrzeba wprowadzania przepisów przedłużających kadencję. Tym bardziej, że nie jest intencją władz samorządu adwokackiego opóźnianie wyborów, tylko ich przeprowadzenie z zachowaniem wszystkich standardów obowiązujących w naszym samorządzie – dodaje adwokat Dębowski. 

 


Potrzebne odpowiednie narzędzia informatyczne

Nad tym, czy są dostępne systemy umożliwiające przeprowadzenie zgromadzeń i KZA zdalnie - dyskusja trwa od dłuższego czasu. Część prawników uważa, że tak. Inni są bardziej sceptyczni. 

- Pracujemy nad pozyskaniem odpowiednich narzędzi informatycznych pamiętając, że udział w zgromadzeniu nie polega tylko na przysłuchiwaniu się transmisji obrad. Udział w zgromadzeniu wiąże się z prawem prezentowania poglądów, zadawania pytań, zgłaszania uwag i wniosków, korygowania treści propozycji uchwał, zabierania głosu w dyskusji, etc. - wyjaśnia mec. Dębowski i dodaje, że ma nadzieję, iż postulaty przedstawione przez prezydium NRA zostaną uwzględnione w procesie legislacyjnym. 

- Dziś wiemy na pewno, że planowane na jesień zgromadzenia, bez żadnej winy samorządów, z powodów bezpieczeństwa epidemicznego w większości izb nie mogą się odbyć, co potwierdził nam Główny Inspektor Sanitarny. Dlatego będziemy współpracować z władzami w takim ukształtowaniu prawa, by uchwalone przepisy umożliwiające inne formy przeprowadzenia obrad nie były martwe lub niewykonalne – dodaje. 

Formuła online lub hybrydowa

W ocenie adwokata Kamila Szmida, kandydata na dziekana warszawskiej ORA, nie ma w tym momencie innej możliwości przeprowadzenia zgromadzeń i zjazdu jak w formule online czy hybrydowej. 

Czytaj: NRA rekomenduje: Zgromadzenia i krajowy zjazd jeśli sytuacja pozwoli>>

- W izbie warszawskiej na taki wariant przygotowujemy się od pewnego czasu. Opracowujemy takie rozwiązania techniczne, które to umożliwiają. Tym bardziej, że z sygnałów płynących z ministerstwa sprawiedliwości wynika, że innej ścieżki nie ma – mówi serwisowi Prawo.pl. 

I dodaje, że swój projekt zmian legislacyjnych przekazał do NRA w sierpniu. Zgodnie z propozycją nie byłaby konieczna jednoczesna obecność uprawnionych do głosowania. - Głosowania mogłyby zostać rozłożone w czasie (nawet kilku dni, umożliwiające swobodne oddanie głosu, bez obawy o zagrożenie życia lub zdrowia). Zważywszy, że część osób, z powodu zagrożenia chorobą COVID-19 i ryzyka drugiej fali, może obawiać się wzięcia udziału w jedynie stacjonarnej (tradycyjnej) formie zgromadzenia (osoby starsze, osoby z chorobami współistniejącymi normalnie biorące udział w zgromadzeniu, kobiety w ciąży), postuluję też obowiązek zapewniania możliwości oddania głosu w formie zdalnej - dodaje Szmid. 

KRRP wraca do sprawy w sobotę

- W najbliższą sobotę odbędzie się debata członków Krajowej Rady Radców Prawnych na temat sposobu przeprowadzenia krajowego zjazdu i rozwiązań legislacyjnych, które chcemy w tym zakresie zaproponować – mówi nam Maciej Bobrowicz, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych.  

Czytaj: Bobrowicz: COVID-19 istotną barierą dla Krajowego Zjazdu Radców Prawnych>>

I dodaje, że na tym etapie nie można jeszcze mówić o szczegółach. – Prace nad propozycjami legislacyjnymi trwają. Pewnie najbliższe dni przyniosą w tym zakresie rozstrzygnięcia, być może także na poziomie ministerialnym. Naszym celem jest przeprowadzenie krajowego zjazdu, pytanie w jakiej formie – czy hybrydowej, czy online – wskazuje prezes KRRP.