Od 8 do 10 marca 2019 odbywało się XXIV Zwyczajne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia. Dyskutowano m.in. o wyzwaniach na okres kadencji 2019-2022 co znalazło odzwierciedlenie w uchwale programowej.

Wybrano też nowy zarząd - prezesem pozostał sędzia Krystian Markiewicz (na zdjęciu). Obok niego w zarządzie zasiądą sędziowie Tomasz Marczyński, Dorota Zabłudowska, Joanna Hetnarowicz-Sikora, Wojciech Buchajczuk, Bartłomiej Przymusiński, Arkadiusz Tomczak, Tomasz Zawiślak, Małgorzata Stanek i Kamil Jarocki. 

Czytaj: Zebranie delegatów "Iustitii": Walka o niezależność sądownictwa trwa>>

Wśród priorytetów zmiany w KRS 

Podczas zebrania przyjęto między innymi uchwałę programowej w której wskazano na siedem priorytetów - na 2019 r. Po pierwsze zaangażowanie w działalność Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej (utworzonej po Kongresie Prawników Polskich w 2017 r.) w zakresie przygotowania realnej reformy sądownictwa. 

 

Kazimierz Jaśkowski, Eliza Maniewska

Sprawdź  
POLECAMY

W ocenie Stowarzyszenia konieczne jest m.in. przywrócenie składu Krajowej Rady Sądownictwa do stanu zgodnego z Konstytucją RP poprzez wybór sędziów przez sędziów w wyborach powszechnych, równych, tajnych i bezpośrednich. Sędziowie chcą też nowej ustawy o KRS opartej na na projekcie opracowanym przez SSP „Iustitia”. 

Wśród koniecznych zmian stowarzyszenie wymienia zwiększenie udziału obywateli w funkcjonowaniu sądownictwa, określenie na nowo zasad nadzoru administracyjnego nad sądami powszechnymi, powierzenie nadzoru administracyjnego nad sądami powszechnymi zreformowanej Krajowej Radzie Sądownictwa oraz zwiększenia kompetencji samorządu sędziowskiego w zakresie funkcjonowania sądów, w tym wyboru prezesów sądów.

W ocenie "Iustitii" istotne jest też wprowadzenie stanowiska sędziego sądu powszechnego z jednolitymi stawkami wynagrodzenia, powiązanymi z ogólnym stażem sędziowskim, odrębności budżetowej sądów powszechnych oraz opracowanie na nowo modelu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, gwarantującego prawo do sądu.

"Iustitia" będzie wspierać pracowników 

W uchwale zapowiedziano też obronę sędziów nękanych postępowaniami dyscyplinarnymi i - jak zapisano - "innymi formami szykanowania". Ta kwestia wybrzmiewała też podczas zjazdu. Sędziowie "z dyscyplinarkami" byli wielokrotnie zapewnieni, "że nie zostaną sami". Stowarzyszenie zapowiada także "intensyfikację działań w zakresie reagowania na kłamstwa, a także inne formy obrażania sędziów.

Iustitia zamierza też wspierać postulaty pracowników administracyjnych dotyczących godnych zarobków, adekwatnych do znaczenia dla sprawnego funkcjonowania sądów i zakresu odpowiedzialności, a także akcje protestacyjne mające na celu realizację tych postulatów.

- Prawda jest taka, że bez pracowników sądowych sobie nie poradzimy. Ich zarobki są tak niskie, że coraz więcej z nich odchodzi do innej, lepiej płatnej pracy - mówili sędziowie.  

Czytaj: Podwyżki dla pracowników albo paraliż sądów - zapowiada "Solidarność">>

Walka z mową nienawiści 

Zapowiada też walkę z mową nienawiści w przestrzeni publicznej, m.in. poprzez projekty edukacyjne oraz organizowanie szkoleń dla sędziów z prawa europejskiego, w tym praw konsumenta.

 

W uchwale podniesiono też konieczność współpracy ze środowiskiem prawniczym oraz organizacjami pozarządowymi stającymi w obronie praworządności, w tym organizowanie Kongresów Prawników Polskich.

Czytaj: 1 czerwca - II Kongres Prawników Polskich>>