Informacje przekazali wspólnie prezesi - Naczelnej Rady Adwokackiej Jacek Trela, Krajowej Rady Radców Prawnych Maciej Bobrowicz i prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia Krystian Markiewicz, podczas XXIV Zwyczajnego Zebrania Delegatów tego Stowarzyszenia w Toruniu. 

Czytaj: Zebranie delegatów "Iustitii": Walka o niezależność sądownictwa trwa>>
 

Pierwszy Kongres w Katowicach

Pierwszy Kongres Prawników Polskich odbył się 20 maja 2017 r. w Katowicach. Tematem głównymi była niezależność sądów jako gwarantów praw i wolności obywatela. 

Omawiano również kwestie służebności sądów wobec obywateli, istotę niezależności i niezawisłości władzy sądowniczej, a także - obowiązki sądów względem obywatela - związaną z niezawisłością sędziowską. 

Czytaj: Kongres Prawników Polskich: chronimy prawa obywateli>>

Dyskutowano także nad rolą profesjonalnego pełnomocnika, tajemnicy adwokackiej i radcowskiej dla ochrony praw obywateli i relacji pełnomocnik – sąd. Istotnymi tematami był dostęp do wymiaru sprawiedliwości czyli m.in. pomoc prawna dla ubogich,  opłaty sądowe, a także mediacja.

 


Efektem było m.in. powołanie komisji kodyfikacyjnej - której celem było m.in. wypracowanie propozycji zmian usprawniających postępowanie sądowe, zwiększających dostęp do sądów i uproszczenie procedur. 

Był pierwszy kongres są zobowiązania

Prezes Iustitii w rozmowie z Prawo.pl podkreśla, że zwołanie II Kongresu Prawników Polskich jest konsekwencją, tego co stało się w Katowicach. 

- Tam były poruszane bardzo ważne tematy ale były też przyjęte zobowiązane. Minęły dwa lata, Polska jest w innym miejscu, ale wyzwania są takie same a i dochodzą kolejne. Musimy jako prawnicy coś z siebie dać. To ważny moment by pokazać, że prawnicy są odpowiedzialni za Polskę, za praworządność i, że mamy gotowe pomysły co zrobić by te dobre rozwiązania do Polski wprowadzić - dodaje. 

Czytaj: Pomoc prawna tylko od wykwalifikowanego prawnika - adwokatura ma projekt>>

Doprecyzowuje, że będą przekazane założenia zmian w wymiarze sprawiedliwości. - Będzie to też okazja do porządnej debaty społecznej nad tymi założeniami. To nie o to chodzi, że wyjmiemy projekty ustaw, przygotowane w zaciszu gabinetów i powiemy "są najlepsze z możliwych". Tym się różnimy od innych, że wiemy już, że możemy się mylić, wiemy już, że bez ludzi niczego nie da się zrobić - mówi Markiewicz. 

W trudnych czasach istotna - solidarność 

Prezesi NRA i KRRP podczas Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Iustitia podkreślali, że istotna jest solidarność wśród prawników.

 - Wiele rzeczy mamy wspólnych, żyjemy w tym samym świecie prawniczym. My adwokaci i radcy prawni wiemy najlepiej co to oznacza niezależny sędzia i odwracając to zdanie - czym grozi brak tej niezależności. Grozi to tym, że że nie będzie wymiaru sprawiedliwości tylko będzie parodia wymiaru sprawiedliwości - mówił prezes Trela. 

 

Podkreślał, że adwokatura od początku protestowała przeciwko temu co się dzieje z Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym, Krajową Radą Sądownictwa, adwokaci włączali się też razem z sędziami i obywatelami w protesty przed sądami rejonowymi i Sądem Najwyższym.

- Solidarność - od słowa solidarność jest blisko do słowa razem, i my przez te dwa trudne lata jesteśmy razem i nie daliśmy się podzielić ani z adwokatami, ani wewnątrz samorządu, choć ciągle podejmowane są próby rozdzielania nas - mówił prezes Bobrowicz.