Prawo.pl wracało do tematu kilkukrotnie. W połowie lutego pisaliśmy o tym, że  sądy z powodów technicznych wstrzymują się np. z upadłościami. Rejestr - jak wynikało z przekazywanych nam informacji - nie współgrał z losowym przydzielaniem spraw i nie był przystosowany dla komorników. Konkretnie chodziło właśnie o to, że w systemie KRZ nie ma profili przeznaczonych dla komorników sądowych. System nie przewiduje też możliwości założenia konta komornika sądowego. Ministerstwo Sprawiedliwości informowało wówczas, że na przełomie marca i kwietnia 2022 r. zostaną wprowadzone wszystkie niezbędne usprawnienia, które problemy rozwiążą.

Czytaj: Rejestr zadłużonych przyblokował upadłości - bo nie działa jak powinien>>

Prace się kończą

Teraz ponownie zapytaliśmy o to Ministerstwo Sprawiedliwości. Zapewniło, że system teleinformatyczny Krajowego Rejestru Zadłużonych jest stale udoskonalany. - Co do integracji z Systemem Losowego Przydziału Spraw, konieczne były dodatkowe prace, które trwają - zaznacza resort. 

Wskazano również, że w przypadku tzw. profili dla komorników przeanalizowano i zaprojektowano rozwiązania służące tworzeniu kont dla kancelarii komorniczych i przypisaniu do nich profili specjalnych. - Umożliwiają one zamieszczanie danych w KRZ. Prace w tym zakresie są już na ukończeniu, również co do uzgodnień z Krajową Radą Komorniczą oraz wykonawcą systemów teleinformatycznych dla kancelarii komorniczych - czytamy w informacji ministerstwa. 

Rzecznik prasowy Krajowej Rady Komorniczej Marek Grzelak poinformował z kolei, że komornicy sądowi nie posiadają dostępu do Krajowego Rejestru Zadłużonych. - Uzyskaliśmy zapewnienie, iż dostawca systemu pracuje nad modyfikacjami, które umożliwią komornikom sądowym założenie dedykowanych kont. Jest to kwestia najbliższych tygodni - dodaje. 

 

Sądy przyznają - problemy są 

Na przełomie lutego i marca Prawo.pl otrzymało informacje m.in. z warszawskiego sądu okręgowego, który potwierdził problemy z KRZ. - Od 1 grudnia 2021 r. ujawniono liczne problemy w funkcjonowaniu powyższego systemu, które mają wpływ na podejmowanie decyzji w przedmiocie ogłaszania upadłości. Powodują one znaczne opóźnienia, a w niektórych przypadkach niemożliwość podejmowania decyzji w sprawach zarejestrowanych w KRZ - wynikało z niej. 

Wskazano również, że problemy są na bieżąco zgłaszane administratorowi systemu poprzez pocztę e-mailową, telefonicznie, a także w trakcie cotygodniowych spotkań z reprezentantami wykonawcy systemu i Departamentu Informatyzacji i rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości. 

Sprawdź:

Sędziowie i pracownicy sądów skarżyli się też na problemy z obiegiem dokumentów, dekretacją i z wytwarzaniem "zwrotki" do doręczenia papierowego, które normalnie w innych systemach z których korzystają sądy, tworzy się automatycznie. 

Komornik - zgodnie z ustawą o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, ma zamieszczać w nim różne dane m.in. informacje o osobach, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych, ale też niezwłocznie dane w zakresie umorzenia prowadzonego przez siebie postępowania egzekucyjnego. 

Jeśli chodzi o egzekucję świadczeń alimentacyjnych to chodzi m.in. o dane osobowe dłużnika, sygnaturę sprawy, rodzaj wierzytelności, datę ukończenia postępowania egzekucyjnego, datę spłaty całości wierzytelności w przypadku ich zgłoszenia przez organ, który wypłacił świadczenia przyznawane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów.