Ustawę w tej sprawie Sejm uchwalił 15 kwietnia br. Nowe przepisy mają pozwolić na przeznaczenie dodatkowych funduszy na stworzenie tymczasowej placówki dla osób przebywających w Gostyninie.

Gostynin - przypomnijmy - działa na podstawie ustawy z 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób wymaga zmian i to pilnych. Założenia były takie, że będą do niego kierowane najniebezpieczniejsze osoby, początkowo mowa była o kilkunastu, choć limit ustalono na 60. W lutym ośrodek zdecydował, że nie będzie przyjmował kolejnych osób - bo ich liczba przekroczyła 90. 

Czytaj: Placówka w Gostyninie nie przyjmuje kolejnych osób - stanowisko RPO>>

Decyzję o umieszczeniu w ośrodku podejmuje sąd na wniosek dyrektora zakładu karnego i po zasięgnięciu opinii psychiatrycznych i psychologicznych i - co budzi wątpliwości obrońców praw człowieka - na podstawie procedury cywilnej. Co istotne specjaliści mogą jedynie stwierdzić, że zaburzenie jest i, że może w związku z tym występować zagrożenie. Z kolei sądy wolą "dmuchać na zimne". 

Dodatkowe pieniądze dla placówki w Gostyninie

Na początku lutego br. nadzorujące placówkę Ministerstwo Zdrowia zapewniało, że podejmuje działania na rzecz rozpoczęcia budowy nowej siedziby gostynińskiego ośrodka i prace mające na celu podniesienie niektórych aspektów pobytu w placówce.

Nowa ustawa ma pomóc w rozwiązaniu problemów w ośrodku przez nowelizację przepisów, na podstawie których powstał ośrodek. Ustawa zmienia maksymalne limity wydatków budżetu państwa, co ma pozwolić na rozpoczęcie planowanej już od dłuższego czasu budowy docelowego nowego ośrodka oraz utworzenia, do momentu ukończenia tej inwestycji, ośrodka tymczasowego. Rozwiązanie zakłada również czasowe oddelegowanie do pracy w placówce funkcjonariuszy Służby Więziennej.