Komisja Europejska uznała, że polskie przepisy należy rozszerzyć na statki morskie o przynależności państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Takie rozwiązanie stosowane jest również w innych państwach członkowskich. Chodzi o stanowisko KE przedstawione w toku postępowania w sprawie notyfikacji środka pomocowego dla armatorów statków morskich.

 

Zwolnienie dla marynarzy…

Aktualnie z podatku dochodowego zwolnione są dochody marynarzy uzyskane z tytułu pracy na statkach morskich o polskiej przynależności, wykonywanej łącznie przez okres przekraczający 183 dni w roku podatkowym, w żegludze międzynarodowej. Rząd chce teraz rozszerzyć tę zasadę na statki morskie o przynależności państw członkowskich UE oraz EOG.  Ma to zapobiec dyskryminacji tych państw. Takie rozwiązanie stosowane jest również w innych krajach członkowskich.

Zobacz również: Trochę w Polsce, trochę na Bahamach - polski statek pod tanią banderą >>

… ale nie tylko polskich

Zmiana przepisów ma pozwolić na wydanie pozytywnej decyzji o zgodności pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym przez Komisję Europejską i dołączenie Polski do grona większości państw członkowskich stosujących „Wytyczne Wspólnoty w sprawie pomocy publicznej dla transportu morskiego”. - Aby uniknąć zarzutu dyskryminacji marynarzy pracujących na statkach innych niż o polskiej przynależności, art. 21 ust. 1 pkt 23c ustawy o podatku dochodowym należy rozszerzyć o statki o przynależności państw członkowskich UE oraz EOG. Dzięki temu możliwość uzyskania zwolnienia od podatku uzyskają marynarze pracujący nie tylko na statkach pod polską banderą, ale również pod banderami państw UE i EOG – tłumaczy rząd. Autorem zmian jest Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.