Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, zwolnienie z PIT ma zastosowanie do dochodów marynarzy uzyskanych z tytułu pracy na statkach morskich o polskiej przynależności, wykonywanej łącznie przez okres przekraczający 183 dni w roku podatkowym, w żegludze międzynarodowej na statkach wykorzystywanych do przewozu ładunku lub pasażerów. Komisja Europejska zasugerowała rozszerzenie tego przepisu o statki morskie o przynależności państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (zatem nie tylko polskich).

Zobacz również: Twój e-PIT zagwarantuje szybszy zwrot podatku >>

Dyskryminacja zagranicznych podmiotów

Celem nowelizacji ma być zapobieżenie dyskryminacji tych państwa. Jak wynika z uzasadnienia, takie rozwiązanie stosowane jest również w innych państwach członkowskich. Chodzi też o dostosowanie kosztów zatrudnienia marynarzy na statkach eksploatowanych pod polską banderą do standardów europejskich w celu zwiększenia konkurencyjności armatorów polskich statków.

 


Pomoc publiczna dla transportu morskiego

Zmiana przepisów zapewni Polsce dołączenie Polski do grona większości państw członkowskich, które stosują Wytyczne Wspólnoty w sprawie pomocy publicznej dla transportu morskiego. Jedną z zasad wynikających z wytycznych jest reguła, zgodnie z którą zwolnienie z podatku dochodowego nie może być ograniczone wyłącznie do marynarzy zatrudnionych na statkach zarejestrowanych w danym państwie członkowskim. Zwolnienie musi dotyczyć wszystkich marynarzy zatrudnionych na statkach zarejestrowanych w państwach członkowskich UE i EOG.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2020 r.

Zobacz również: Dochody marynarzy a PIT >>