- Niestety, jeśli chodzi o zwolnienia podatkowe to ograniczają się one co do zasady do podatku od nieruchomości i tylko w części (obecnie ok 1/3) gmin w kraju, w dodatku w sposób zróżnicowany, utrudniający ich praktyczne zastosowanie. Ustawodawca nie zdecydował się na zawieszenie split payment oraz skrócenie terminów na zwroty VAT. Uzasadnił to obawą potencjalnych nadużyć, które trudniej eliminować podczas pandemii - mówi Przemysław Szywacz, partner associate w zespole ds. podatku dochodowego od osób prawnych w KPMG w Polsce. Dodaje, że w efekcie podatkowe rozwiązania z tarczy to głównie odroczenie terminów składania deklaracji podatkowych czy odroczenie terminów płatności podatków, które na pewno należy ocenić pozytywnie. Podatnicy wciąż jednak czekają na bardziej odczuwalne wsparcie podatkowe.

Czytaj w LEX: Rozliczanie strat powstałych w związku z koronawirusem >

Narzędzia podatkowe, z których warto korzystać

Oprócz rozwiązań zawartych w tarczy antykryzysowej przedsiębiorcy mają do dyspozycji także inne instrumenty, które pozwalają zmniejszyć obciążenia podatkowe lub odroczyć ich płatność w czasie.

Obecnie największym problemem rynkowym jest utrzymanie płynności finansowej. W tym celu przedsiębiorstwa sięgać mogą po szereg instrumentów.

Zobacz procedurę w LEX: Narzędzia podatkowe wspierające zwalczanie pandemii koronawirusa >

- Od strony podatkowej możliwe są działania mające na celu odroczenie płatności poszczególnych danin. Tu pojawia się jednak kwestia związana z limitami wsparcia, dopóki Komisja Europejska nie wyrazi zgody na objęcie tego rodzaju wniosków limitem 800.000 euro, to właściwy jest wciąż limit pomocy de minimis (200.000 euro) lub klasyfikowanie odroczenia jako działanie optymalizujące pobór podatków i niestanowiące pomocy publicznej – dodaje mówi Wojciech Majkowski, dyrektor w zespole ds. podatku dochodowego od osób prawnych w KPMG w Polsce.

Czytaj w LEX: Jakie działania podatkowe można podjąć, żeby zabezpieczyć płynność finansową firmy? >

 

IP Box i ulga B+R

Poza tym istnieje szereg znanych już narzędzi, takich jak między innymi IP Box czy ulga B+R. Wojciech Majkowski przypomina, że w okresie zatorów płatniczych warto pamiętać o uldze na złe długi, zarówno w podatku dochodowym, jak i w VAT.

Zobacz procedurę w LEX: Możliwość odliczenia ulgi B+R przy zaliczkach na podatek w związku z pandemią koronawirusa >

Szanse na wygenerowanie oszczędności powstać mogą także przy odpowiedniej analizie art. 15c, dotyczącym limitowania kosztów dłużnych, oraz art. 15e ustawy o CIT, dotyczącym limitowania kosztów w transakcjach z podmiotami powiązanymi. - Warto jednak zaznaczyć szereg problemów i wątpliwości podatkowych związanych ze zmianą warunków rynkowych spowodowanych epidemią. Okoliczności te mają wpływ na stosunki gospodarcze oraz wymagają redefiniowania ustalonych wcześniej postanowień w kontekście cen transferowych – zauważa Wojciech Majkowski.

Zobacz również: Nowy JPK_VAT dopiero od października? >>