Według przyjętego w środę przez rząd projektu, prawem do odliczenia mają być objęte m.in. darowizny przekazane na rzecz domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodków wsparcia, rodzinnego domu pomocy, domu pomocy społecznej.

Czytaj także: Trzecia tarcza antykryzysowa - Sejm uznaje część poprawek Senatu>>
 

Projekt zakłada też umożliwienie odliczenia podatku przez podatników, w tym podatników prowadzących działalność gospodarczą (na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej lub liniowej 19 proc. stawki podatku), z tytułu darowizn rzeczowych w formie komputerów (zdatnych do użytku i nie starszych niż 3 lata) przekazanych od 1 stycznia 2020 do 30 września 2020 r. wskazanym podmiotom, m.in. placówkom oświatowym.

Zobacz procedurę w LEX: Stawka 0% VAT na darowizny na cele przeciwdziałania pandemii COVID-19 >

Możliwe będzie zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów kosztu wytworzenia lub ceny nabycia rzeczy lub praw, które następnie podatnik przekaże w formie darowizny, w terminie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r., np. na przeciwdziałanie COVID-19 podmiotom wykonującym działalność leczniczą, albo placówce oświatowej.

Zobacz procedurę w LEX: Darowizny – możliwość odliczenia darowizny na cele przeciwdziałania pandemii koronawirusa >

Autorzy projektu chcą też wyłączenia z przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej wartości darowizn otrzymanych od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r. przez placówki medyczne (m.in. szpitale) oraz placówki oświatowe, w związku z COVID-19, które nie podlegają z tytułu otrzymanych darowizn podatkowi od spadków i darowizn.

Zobacz procedurę w LEX: Stawka 0% na darowizny laptopów do szkół i jednostek oświaty w czasie pandemii koronawirusa >