Wzór struktury logicznej e-Faktury (FA_VAT) jest dostępny w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE) na platformie ePUAP.

Jak zauważa Ministerstwo Finansów, opublikowany wzór uwzględnia uwagi wniesione w ramach testów roboczej wersji struktury, rozpoczętych w październiku 2021 roku.

Główne zmiany to:

  • zmiana opisów kodów krajów członkowskich i kodów walut
  • zmiana definicji elementu TAdres, w tym dodanie nowego typu TGLN
  • dodanie elementu TZnakowy20
  • zmiana definicji elementu TNumerKSeF
  • zmiana definicji wybranych elementów znakowych na typ integer
  • wprowadzenie maksymalnych liczb wystąpień niektórych elementów np. Transport, WysylkaPrzez
  • aktualizacja opisów niektórych elementów np. P_15, P_18A
  • dodanie nowych elementów grupujących, np. PlatnosciCzesciowe, TerminyPlanosici, Umowy, Zamowienia.

Struktura będzie obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku.

Resort potwierdza jednocześnie, że aktualnie trwają prace nad dostosowaniem środowiska testowego do wysyłki plików według zaktualizowanego wzoru. Udostępnienie zaktualizowanego środowiska testowego planowane jest na 13 grudnia 2021 roku.

Polscy przedsiębiorcy od stycznia 2022 r. będą korzystać z e-Faktury dobrowolnie. Będzie to jedna z dopuszczalnych form dokumentowania sprzedaży - obok faktur papierowych i faktur elektronicznych, które już obecnie funkcjonują w obrocie gospodarczym. MF chce, aby w 2023 r. przedsiębiorcy obowiązkowo korzystali z e-Faktury.

Zobacz również: W nowych e-fakturach trzeba będzie podawać dużo więcej informacji >>