- Konsultacje są odpowiedzią na postulaty podmiotów świadczących i korzystających z usług leasingu zwrotu, które oceniają stosowanie przepisów w tym zakresie jako skomplikowane i niepewne – tłumaczy resort finansów.

Są one także konsekwencją wydania wyroku przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzeczenia z 27 marca 2019 r. w sprawie C-201/18. Konsultacje mają umożliwić zebranie opinii strony społecznej co do kryteriów, które muszą zostać spełnione, aby uznać, że transakcja w zakresie leasingu zwrotnego powinna być traktowana jako jedna kompleksowa usługa finansowa lub też dwie odrębne transakcje (tj. dostawa towarów przez korzystającego oraz odpowiednio dostawa towarów albo świadczenie usług przez finansującego). Zebrane postulaty mają pozwolić na opracowanie możliwie kompletnego i precyzyjnego zbioru zasad, na podstawie którego podatnicy mogliby prawidłowo klasyfikować przedmiot transakcji dokonywanych w ramach leasingu zwrotnego.

Zobacz również:
Kasy online z ulgą droższe niż offline bez odliczenia >>

Rząd chce podwójnych pieniędzy za błędy w fakturowaniu >>