- Mechanizm podzielonej płatności chroni uczciwych przedsiębiorców, ponieważ rozliczenia transakcji są bardziej transparentne. W ciągu najbliższych tygodni planujemy przekazać projekt do konsultacji publicznych, tak by jego wejście w życie było możliwe na początku przyszłego roku – potwierdziła prof. Teresa Czerwińska, minister finansów. Wcześniej planowano, że zmiany w rozliczeniach dotkną niektóre branże już od marca 2019 roku.

Sprawdź w LEX: Raportowanie schematów podatkowych przez biura rachunkowe >

Split payment obowiązkowy, ale nie dla wszystkich

Na wprowadzenie obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności zgodziła się już Komisja Europejska. Nie dotknie on jednak wszystkich przedsiębiorców. Najprawdopodobniej będzie on dotyczyć wyłącznie transakcji dokonywanych w niektórych branżach pomiędzy podatnikami, które podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce.

Sprawdź w LEX: Matryca stawek VAT i Wiążąca Informacja Stawkowa - zmiany oczekiwane przez rynek >

 

Split payment ma być obowiązkowy przy płatnościach dokonywanych w formie przelewów bankowych. Nie dotknie jednak wpłat gotówkowych. Po wejściu w życie nowych przepisów, podmioty zagraniczne rozliczające za pomocą przelewów bankowych transakcje podlegające opodatkowaniu VAT w Polsce zobowiązane zostaną do otwarcia rachunku bankowego w Polsce. Dodatkowo ma także zostać wprowadzony obowiązek umieszczenia informacji na fakturze o stosowaniu obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności.

Zobacz również:
Firmy czeka wymiana kas fiskalnych - ustawa podpisana >>

Wpłata na niezgłoszony rachunek nie będzie kosztem >>
Zwrot za zakup kasy fiskalnej nie dla wszystkich >>
 

Towary i usługi, które wymuszą podział płatności

Jak tłumaczy Tomasz Kassel z PwC, zgodnie z załącznikiem do projektu decyzji derogacyjnej, mechanizm podzielonej płatności obligatoryjnie może być stosowany w odniesieniu do 152 grup towarowych i usługowych określonych zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) z 2008 r. Obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności mogą zostać objęte:

  • wyroby ze stali, metale szlachetne, metale kolorowe,
  • odpady, złom, surowce wtórne,
  • elektronika – m.in.: procesory, smartfony, telefony, tablety, notebooki, laptopy, konsole do gier, tusze, tonery, dyski twarde,
  • paliwa do napędu samochodów, oleje opałowe i smarowe,
  • prawa do emisji gazów cieplarnianych,
  • roboty budowlane,
  • węgiel,
  • handel częściami do samochodów i motocykli.

 


Konieczne zmiany w systemie 

Przed wprowadzeniem obowiązkowego stosowania split paymentu Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić kilka modyfikacji systemu. Z konta VAT najprawdopodobniej będzie można opłacać również podatek od importu, akcyzę, cło, podatki dochodowe i składki ZUS. Możliwa ma być także płatność BLIK-iem, a także dokonywanie przelewów zbiorczych.

Sprawdź w LEX:

Czy faktura z tytułu nabycia noclegów, przejazdów i przelotów otrzymana od firmy z Australii powinna być rozpoznana jako import usług? >

Jak opodatkować transakcję łańcuchową, w której podmiot z kraju trzeciego sprzedaje towar podmiotowi z kraju UE, ale towar transportowany jest bezpośrednio z kraju trzeciego do podmiotu w Polsce?  >

- Z obowiązkowego split payment powinny być wyłączone transakcje opłacane kartami płatniczymi, a także drobne zakupy. Jest to mechanizm uszczelniający, a raczej nie należy spodziewać się istotnych ubytków fiskalnych na drobnych transakcjach. Pamiętajmy, że nie obejmie on także innych rozliczeń jak kompensaty i przekazy - ocenia Andrzej Nikończyk, doradca podatkowy, partner w KNDP. Ekspert pozytywnie ocenia jednak wprowadzenie możliwości dokonywania zapłaty innych podatków i składek z rachunków VAT, o co od dawna wnosili przedsiębiorcy. - Trzeba także pamiętać, że przedsiębiorcy sprzedający towary objęte obowiązkowym split paymentem nie będą mogli, jak dziś, podawać rachunków ROR, by uniknąć tego systemu. Jeśli nie podadzą rachunku rozliczeniowego (prowadzonego dla działalności gospodarczej) nie otrzymają zapłaty w ogóle. Przelew podzielony zostanie odrzucony w przypadku rachunku ROR - podsumowuje Nikończyk.