Kasy online będą miały możliwość automatycznego i bezpośredniego przesyłania danych o sprzedaży do Centralnego Repozytorium Kas. Przesyłane informacje będą dotyczyły każdej transakcji zaewidencjonowanej na kasie rejestrującej, ze szczegółami pozwalającymi na ustalenie wysokości podstawy opodatkowania i kwot podatku należnego, stawki podatku, rodzaju towaru/usługi, a także czasu i miejsca instalacji kasy. Jak wynika z uzasadnienia, dane z kas mają stanowić w praktyce elektroniczny obraz paragonów.

 


Nie będą więc podawane żadne informacje dotyczące konsumenta, oprócz numeru identyfikacji podatkowej nabywcy, w przypadku gdy nabywca poda ten numer w trakcie dokonywania transakcji. Kasa online będzie fiskalizowana w momencie jej pierwszego połączenia z Centralnym Repozytorium Kas. Następnie będzie wysyłała, z określoną częstotliwością, informacje o dokonanych transakcjach. Przesyłanie danych będzie dokonywane za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej.

Zobacz również: Zmiany w VAT przyjęte – zapłata tylko na zgłoszony rachunek >>

Okres przejściowy

Z przyjętej ustawy wynika, że do 31 grudnia 2019 r. ze starych kas będą mogli korzystać:

 • przedsiębiorcy - świadczący naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
 • sprzedający benzynę, olej napędowy czy gaz przeznaczonego do napędu pojazdów.

Do 30 czerwca 2020 roku ze starych kasy będą mogły korzystać:

 • placówki gastronomiczne (w tym również te działające sezonowo),
 • przedsiębiorcy oferujący usługi hotelarskie, krótkotrwałego zakwaterowania,
 • sprzedający węgiel, brykiet i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Przed końcem grudnia 2020 roku kasy będą musieli wymienić natomiast podatnicy świadczący usługi:

 • fryzjerskie,
 • kosmetyczne,
 • budowlane,
 • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów,
 • prawnicze oraz
 • usługi związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej - wyłącznie w zakresie wstępu.

Z ustawy wynika również, że po wejściu w życie nowych przepisów podatnicy nadal będą kupować kasy rejestrujące starego rodzaju. Kasy z papierowym zapisem kopii będzie można nabywać do 30 czerwca 2019, natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii do 31 grudnia 2022 r.