Wejście w życie matrycy stawek ma wyeliminować wątpliwości w zakresie opodatkowania VAT niektórych towarów i usług. Chodzi tu przede wszystkim o towary podobne np. ciastka, pieczywo, soki, przyprawy itd. Nie będzie trzeba odwoływać się do PKWiU 2008. W klasyfikacji towarów przy określaniu prawidłowej stawki VAT ma pomóc Nomenklatura Scalona.

Uporządkowanie stawek VAT

Jak wskazuje Radosław Maćkowski, doradca podatkowy z MVP TAX, na zmianach zyskają na pewno producenci i dystrybutorzy pieczywa, ciastek oraz owoców, a także wydawcy i dystrybutorzy książek (papierowych oraz elektronicznych). Od stycznia 2020 r. wszystkie te towary będą opodatkowane 5 proc. stawką VAT.

Zobacz również: VAT na audiobooki - wyższy, zamiast niższego? >>

Teraz e-booki i ciastka podlegają stawce podstawowej (23 proc.). - Na tak duże różnice w stawkach VAT nie będą mogli jednak liczyć dystrybutorzy owoców, bo wszystkie owoce będą korzystały z 5 proc. stawki VAT, ale to i tak stawia ich w lepszej sytuacji. Teraz np. banany i pomarańcze są opodatkowane 8 proc. VAT – podkreśla Maćkowski. Z 23 do 8 proc. zostanie także obniżona stawka na smoczki i wózki dziecięce. Soki i nektary będą objęte 5-proc. stawką podatku, a napoje z 20-proc. lub niższym wkładem owocowym będą natomiast opodatkowane 23-proc. VAT. Stawka na owoce tropikalne, cytrusy, pistacje i migdały będzie wynosić 5 proc. Przyprawy zostaną opodatkowane 8-proc. podatkiem.

Czytaj w LEX: Matryca stawek VAT >

 

Wiążąca informacja stawkowa już od czerwca

Nowa matryca stawek wprowadzi także wiążącą informację stawkową (WIS). Ma to zapewnić podatnikom ochronę i umożliwić prawidłowe przyporządkowanie stawki. Informacje będą wydawane w formie decyzji. Jak tłumaczy Maćkowski, jest to pewnego rodzaju skrzyżowanie interpretacji indywidualnej z Wiążącą Informacją Taryfową (określającą kod Nomenklatury Scalonej dla danego towaru dla celów celnych). - Ponieważ nowa matryca VAT będzie odnosiła się w przypadku towarów wyłącznie do kodów Nomenklatury Scalonej (CN), to z WIS dowiemy jednocześnie, jaki kod CN powinien mieć dany towar oraz jaka stawka VAT powinna znaleźć w jego przypadku zastosowanie.

 


VAT na świadczenia kompleksowe

Przepisy dotyczące wiążących informacji stawkowych umożliwią również składanie pytań w zakresie poprawności opodatkowania VAT towarów sprzedawanych w zestawach i świadczeń kompleksowych.

-  Zgodnie z aktualnym brzmieniem projektu zmian, uwzględniającym postulaty zgłaszane w ramach konsultacji społecznych, wniosek o wydanie WIS będzie mógł dotyczyć także towarów lub usług, które w ocenie wnioskodawcy razem składają się na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu, czyli świadczeń kompleksowych – potwierdza Jakub Makarewicz, doradca podatkowy w DMP Legal. Jego zdaniem, to bardzo dobra wiadomość dla podatników, którzy dotychczas wielokrotnie mieli problemy z określeniem właściwej klasyfikacji statystycznej świadczeń kompleksowych, składających się z wielu świadczeń cząstkowych. Problemy pojawiały się np. w kontekście odwrotnego obciążenia na usługi budowlane identyfikowane w oparciu o PKWiU 2008. Ekspert podkreśla jednak, że postępowania o wydanie WIS będą znacznie bardziej rozbudowane, niż te dotyczące interpretacji indywidualnych. W szczególności, wnioskodawcy będą mogli załączać do wniosków dokumenty odnoszące się do towarów i usług (w szczególności fotografie, plany, schematy, katalogi, atesty, instrukcje), jak również próbki towarów umożliwiające organowi wydającemu WIS dokonanie właściwej klasyfikacji.

Zobacz również:
Zmiany w stawkach VAT przyjęte >> 

Przed nami kolejne zmiany uszczelniające VAT >>

Organy podatkowe wielokrotnie odmawiały wydawania interpretacji indywidualnych w zakresie klasyfikacji usług na gruncie PKWiU, argumentując że przepisy dotyczące klasyfikacji statystycznych nie są przepisami prawa podatkowego, a tylko te mogą podlegać interpretacji w trybie art. 14b ordynacji podatkowej. W odpowiedzi na tego typu wnioski, podatnicy byli wzywani do określania właściwej klasyfikacji statystycznej usług pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Brak odnoszenia się przez organy podatkowego do klasyfikacji statystycznej towarów i usług w ramach interpretacji był wielokrotnie krytykowany, w tym m.in. przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 29 listopada 2017 roku (sygn. akt I FSK 179/16).

- W przypadku występowania przez podatników z zapytaniami o klasyfikacje statystyczne usług kompleksowych do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi przedsiębiorcy wielokrotnie odbijali się od ściany. W odpowiedzi na tego typu zapytania przedsiębiorcy otrzymywali bowiem opinie, które rozbijały usługi kompleksowe na kilka lub nawet kilkanaście świadczeń cząstkowych z odrębnymi symbolami PKWiU. Opinie wydanej w takiej formie były dla podatniku zupełnie bezużyteczne – podkreśla Makarewicz.

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX:

Premia pieniężna - rabat czy usługa? >

Odpowiedzialność karna skarbowa doradców podatkowych i księgowych >

Czy pomniejszenie podatku należnego przez wierzyciela (ulga na złe długi) jest jego prawem, czy obowiązkiem? >

Jakie będą skutki sprzedaży auta po roku bądź przekazania na cele osobiste po 5 latach (przy nabyciu odliczono 100 % VAT)? >