Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT będzie prowadzony w formie elektronicznej przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Dostęp do danych będzie bezpłatny. Rządowi zależy, aby było to wygodne narzędzie służące do szybkiej weryfikacji danych kontrahentów i ich rachunków, w szczególności dotyczących rejestracji do celów VAT. Wykaz ma zminimalizować ryzyko nieświadomego udziału podatników w karuzelach VAT i ograniczyć wyłudzenia podatków.

Zobacz również: Biała lista podatników VAT już dostępna >>

Biała lista może uprzykrzyć życie podatnikom >>

Dane w specjalnym wykazie

Wykaz ma zawierać także dane podatników, których naczelnik urzędu skarbowego nie zarejestrował do VAT oraz tych, których wykreślono z rejestru. Znajdą się tam także dane przedsiębiorców, których rejestracja do celów VAT została przywrócona oraz podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni i zwolnieni z tego podatku. Korzystający z wykazu podatnicy będą mieli dostęp do informacji o aktualnym statusie rejestracji kontrahentów na wybrany dzień za pomocą określonego kryterium dostępu, tj. po numerze NIP lub fragmencie nazwy (nazwiska) wyszukiwanego podmiotu. Można też będzie prześledzić całą historię rejestracji kontrahentów do celów VAT. Obejmie ona pięć lat wstecz.

Zobacz również: VAT na audiobooki - wyższy, zamiast niższego? >>

Zmiany w stawkach VAT przyjęte >>

Wykaz ma być prowadzony przez szefa KAS na stronie Ministerstwa Finansów. Dostęp do danych ma być także możliwy za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

Szczegółowe informacje o rachunkach także w wykazie

Zgodnie z projektem, wykaz będzie zawierał również informacje dotyczące numerów rachunków bankowych przedsiębiorcy, wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym. W związku z tym rozszerzono dane nieobjęte tajemnicą skarbową również o numery tych rachunków, otworzonych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.  Co istotne, podatnicy będą musieli dokonywać płatności z tytułu określonych transakcji na rachunek zawarty w wykazie.

 


Kolejny etap uszczelnienia systemu

Jeśli kontrahent podatnika dokona płatności za fakturę na niezgłoszony rachunek bankowy, nie będzie mógł zaliczyć tej wpłaty do kosztów uzyskania przychodów. Rząd zakłada także wprowadzenie odpowiedzialności solidarnej nabywcy w przypadku zapłaty przez niego należności na inny rachunek do kwoty podatku VAT związanego z konkretną dostawą towarów lub świadczeniem usług. Regulacje te mają dotyczyć wyłącznie płatności przekraczających 15 tys. zł. W przyjętym projekcie przewidziana jest także możliwość uwolnienia się od tych konsekwencji. Podatnik będzie musiał złożyć zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek spoza wykazu do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w ciągu trzech dni od dnia zlecenia przelewu. Odpowiedzialność solidarna ma być również wyłączona w przypadku, gdy podatnik dokona zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 września 2019 r., z wyjątkiem części zapisów, które zaczną obowiązywać z dniem ogłoszenia. Natomiast regulacje, z których wynikają negatywne konsekwencje w przypadku zapłaty na rachunek inny niż ujawniony w wykazie – mają obowiązywać od 1 stycznia 2020 r. Ma to zapewnić  przedsiębiorcom odpowiedni czas na przygotowanie się do zmian.

- Uzależnienie prawa do zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów od zapłaty na zgłoszony rachunek to zła wiadomość dla wielu firm. W rezultacie tym zmian, podatnicy będą zmuszeni do weryfikowania statusu rachunku kontrahenta w praktyce przy każdej płatności, co będzie wiązać się z koniecznością poświęcenia na to dodatkowej pracy - tłumaczy Jakub Makarewicz, doradca podatkowy w DMP Legal. Jego zdaniem, istotne problemy mogą mieć również biura rachunkowe, którym dojdą nowe obowiązki sprawdzania, czy płatności zrealizowane przez ich klientów zostały dokonane na właściwe rachunki. - Co ciekawe, projekt zakłada możliwość zgłoszenia przez podatnika danych rachunku kontrahenta nieznajdującego się w wykazie do właściwego dla niego naczelnika urzędu skarbowego. Aby zaliczyć tego rodzaju płatność do kosztów uzyskania przychodów trzeba będzie zawiadomić fiskusa o nowym rachunku kontrahenta w terminie 3 dni od dnia zlecenia przelewu. To nie kojarzy się najlepiej - podkreśla Makarewicz.

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX:

Czy można odliczyć VAT od zakupionych produktów spożywczych będących poczęstunkiem dla pracowników i gości odwiedzających stoisko wystawiennicze na targach? >

Czy usługa hostingu może być fakturowana za okres 13 miesięcy wstecz? >

Jakie będą skutki sprzedaży auta po roku bądź przekazania na cele osobiste po 5 latach (przy nabyciu odliczono 100 % VAT)? >