Warunkiem uzyskania zwrotu będzie dokonanie fiskalizacji kasy rejestrującej nie później niż w dniu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Wymagane będzie także posiadanie przez podatnika faktury na zakup kasy rejestrującej oraz dowodu zapłaty całej należności za jej zakup.

Wkrótce wymiana kas fiskalnych

Projekt ma związek z przyjętymi przez Sejm zmianami w ustawie o VAT i Prawie o miarach. Nowe przepisy mają wprowadzić obowiązek stosowania kas fiskalnych online. Będą one miały możliwość automatycznego i bezpośredniego przesyłania danych o sprzedaży do Centralnego Repozytorium Kas. Przesyłane informacje będą dotyczyły każdej transakcji zaewidencjonowanej na kasie rejestrującej, ze szczegółami pozwalającymi na ustalenie wysokości podstawy opodatkowania i kwot podatku należnego, stawki podatku, rodzaju towaru/usługi, a także czasu i miejsca instalacji kasy.

Sprawdź w LEX: Zasady ewidencjonowania obrotu przy wykorzystaniu kas rejestrujących >

Jak wynika z uzasadnienia, dane z kas mają stanowić w praktyce elektroniczny obraz paragonów. Nie będą więc podawane żadne informacje dotyczące konsumenta, oprócz numeru identyfikacji podatkowej nabywcy, w przypadku gdy nabywca poda ten numer w trakcie dokonywania transakcji. Kasa online będzie fiskalizowana w momencie jej pierwszego połączenia z Centralnym Repozytorium Kas. Następnie będzie wysyłała, z określoną częstotliwością, informacje o dokonanych transakcjach. Przesyłanie danych będzie dokonywane za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej.

Zobacz również: Firmy czeka wymiana kas fiskalnych >>

Dla niektórych obowiązkowa wymiana kas

Z ustawy wynika, że do 31 grudnia 2019 r. ze starych kas będą mogli korzystać:

 • przedsiębiorcy - świadczący naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
 • sprzedający benzynę, olej napędowy czy gaz przeznaczonego do napędu pojazdów.

Sprawdź w LEX: Raportowanie schematów podatkowych przez biura rachunkowe >

 

Do 30 czerwca 2020 roku ze starych kasy będą mogły korzystać:

 • placówki gastronomiczne (w tym również te działające sezonowo),
 • przedsiębiorcy oferujący usługi hotelarskie, krótkotrwałego zakwaterowania,
 • sprzedający węgiel, brykiet i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Sprawdź w LEX: Premia pieniężna - rabat czy usługa? >

Przed końcem grudnia 2020 roku kasy będą musieli wymienić natomiast podatnicy świadczący usługi:

 • fryzjerskie,
 • kosmetyczne,
 • budowlane,
 • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów,
 • prawnicze oraz
 • usługi związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej - wyłącznie w zakresie wstępu.

Z ustawy wynika również, że po wejściu w życie nowych przepisów podatnicy nadal będą kupować kasy rejestrujące starego rodzaju. Kasy z papierowym zapisem kopii będzie można nabywać do 30 czerwca 2019, natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii do 31 grudnia 2022 r.