Nowelizacja wynikająca z wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług uzupełniła przepisy ustawy o podatku od towarów i usług o zasady ich opodatkowania. Dotychczas – z uwagi na brak przepisów w tym zakresie – kwestia ta budziła wątpliwości podatników.

Bony w innych krajach

W niektórych państwach członkowskich UE bony (vouchery) są traktowane jak zaliczka, jeżeli mogą być powiązane z konkretną czynnością podlegającą opodatkowaniu VAT. Tak jest np. w Danii, Finlandii, Niemczech, czy w Chorwacji. Część państw rozróżnia bony na bony SPV (jednego przeznaczenia) oraz MPV (różnego przeznaczenia). Stosuje to m.in. Francja, Szwecja, czy w Wielka Brytania. W wielu krajach jednak, w tym do końca 2018 r. również w Polsce, nie istniały żadne regulacje w zakresie opodatkowania bonów.

Zobacz również: Będzie wyższy VAT na czasopisma naukowe >>

Będą nowe zasady opodatkowania VAT bonów >>

Nowe zasady od stycznia 2019 r.

W Polsce przed 1 stycznia 2019 r. bony nie były uważane za towary w rozumieniu VAT. W związku z tym ich sprzedaż oraz nieodpłatne przekazywanie nie stanowiło podlegających opodatkowaniu VAT dostaw towarów. Czynności takie nie stanowiły również świadczenia usług. W konsekwencji  sprzedaż oraz nieodpłatne przekazywanie wszelkiego rodzaju bonów w żadnych okolicznościach nie podlegały opodatkowaniu VAT.

 

Od 2019 r. do ustawy o podatku od towarów i usług zostały dodane przepisy określające zasady opodatkowania VAT bonów na towary lub usługi, w tym związane z tymi przepisami definicje. Przede wszystkim została wskazana definicja bonu. Jest ona kluczowa, gdyż tylko bony w rozumieniu ustawy o VAT mogą stanowić bony jednego przeznaczenia lub bony różnego przeznaczenia. Opodatkowaniu podlega wydanie bonu jednego przeznaczenia. Bony różnego przeznaczenia nadal nie podlegają VAT.

Nowe przepisy nie mają zastosowania do bonów wyemitowanych do końca 2018 r. Należy je stosować do bonów wyemitowanych po 1 stycznia 2019 r.

Procedura pt. Bony w świetle przepisów ustawy o VAT pozwala ustalić, czy dany dokument jest bonem w rozumieniu VAT, a jeżeli tak – czy jest bonem jednego przeznaczenia, czy bonem różnego przeznaczenia.

Zobacz również: Bony towarowe a VAT >>