Mimo postulatów przedstawicieli firm i doradców podatkowych, Ministerstwo Finansów początkowo nie chciało przedłużyć terminu na rozliczenie rocznego podatku dochodowego od osób prawnych i złożenie CIT-8 wszystkim podatnikom. Opublikowany projekt rozporządzenia zakładał przedłużenie terminu złożenia rocznego CIT do 31 lipca tylko dla podatników osiągających wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o CIT i podatników dla których przychody z działalności pożytku publicznego ustawy stanowią co najmniej 80 proc. wszystkich przychodów. Oznaczało to, że wszystkie inne podmioty CIT-8 będą musiały złożyć do końca marca br.

Zobacz procedurę w LEX: Narzędzia podatkowe wpierające zwalczanie pandemii koronawirusa (COVID-19) >

- Projekt rozporządzenia skierowany był do bardzo wąskiego grona podmiotów. Nie skorzystają na nim ani mikroprzedsiębiorcy, ani mali i średni przedsiębiorcy, czyli de facto te podmioty, które w obecnym czasie potrzebują odroczenia terminu na złożenie rocznego CIT – podkreśla Monika Brzostowska, doradca podatkowy z kancelarii KiB. Ekspertka podkreśla, że w związku z epidemią koronawirusa i ograniczoną możliwością pracy, księgowe muszą pracować zdalnie a biura rachunkowe są w większości zamknięte. - Sytuacja związana z COVID-19 utrudnia znacząco normalną pracę. Działy finansowe liczyły na przesunięcie terminu złożenia sprawozdań finansowych czy deklaracji rocznych CIT na dogodniejszy termin – zauważa Monika Brzostowska.

Zobacz również: Koronawirus utrudnia rozliczanie podatków - będą kary? >>

W międzyczasie pojawiła się natomiast informacja, że CIT-8 będzie można jednak złożyć później.

Rozporządzenie ministra finansów określa już precyzyjnie, że firmy muszą złożyć CIT-8 do końca maja. W tym samym czasie muszą też zapłacić podatek. Dłuższy termin na rozliczenie CIT dostały organizacje pożytku publicznego i podatnicy, którzy otrzymują dochody, które na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o CIT, są zwolnione z podatku dochodowego. Rozporządzenie zostało wydane 27 marca. Jest opublikowane w Dzienniku Ustaw pod poz. 542.

Termin na złożenie sprawozdań finansowych - na razie tylko projekt

W niedzielę, 29 marca, MF opublikowało również projekt rozporządzenia dotyczącego przesunięcia terminów wynikających m.in. z ustawy o rachunkowości. Podstawą jego wydania są przepisy z tzw. tarczy antykryzysowej. Dopóki jednak nie wejdą one w życie, rozporządzenie nie może być podpisane.

Z projektu wynika m.in., że podatnicy PIT, którzy mają obowiązek składania sprawozdań finansowych, będą mogli je złożyć do końca lipca.

Inne podmioty zyskują natomiast dodatkowe trzy miesiące. Oznacza to, że w przypadku firm, których rok bilansowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, termin na złożenie sprawozdań finansowych będzie co do zasady wydłużony do końca czerwca.  

Czytaj w LEX: Rozliczanie strat powstałych w związku z koronawirusem >