- Podpisane przez mnie rozporządzenie stanowi reakcję na aktualną sytuację związaną ze stanem epidemii i jest odpowiedzią na sygnały rynku – powiedział minister finansów Tadeusz Kościński.

Z podpisanego rozporządzenia wynika, że do 31 grudnia 2020 r. płyn do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich będzie zwolniony z oznaczania podatkowymi znakami akcyzy. Dotyczy wyrobów, w stosunku do których obowiązek podatkowy w akcyzie powstanie po 30 czerwca 2020 r.

Dodatkowo, do 30 kwietnia 2021 r. płyn do papierosów elektronicznych i wyroby nowatorskie będzie zwolniony z oznaczania legalizacyjnymi znakami akcyzy. W tym przypadku chodzi o wyroby, co do których obowiązek podatkowy w akcyzie powstał do 31 grudnia 2020 r.

Zobacz również: Płyn do e-papierosów będzie opodatkowany akcyzą >>