W czwartek pojawiła się informacja, że Ministerstwo Infrastruktury zdecydowało o podwyżce opłaty paliwowej. Ogłoszone zostało obwieszczenie ministra infrastruktury zmieniające obwieszczenie w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2020. Wynika z niego, że stawka opłaty paliwowej od paliw zostanie podwyższona o 17 zł za 1 tys. litrów paliw silnikowych (1,7 gr/litr).

Czytaj: Opłata paliwowa wzrośnie, ale obniżą akcyzę>>

Wyższa opłata paliwowa…

Kierowcy poczuli się zaniepokojeni, że ceny paliw wzrosną. Głos w sprawie zabrało Ministerstwo Finansów. Przypomniało, że wydane przez resort infrastruktury obwieszczenie ma charakter wyłącznie informacyjny, ponieważ zmiana stawek opłaty paliwowej została wprowadzona ustawą z 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 (ustawa okołobudżetowa).

 


… ale akcyza niższa

Resort finansów zwrócił też uwagę, że jednocześnie ustawa okołobudżetowa na rok 2020 o analogiczną kwotę obniżyła stawki akcyzy. Oznacza to, że – zdaniem MF - zmiany będą neutralne dla cen paliw, zarówno dla producentów, importerów i dystrybutorów paliw, jak i dla kierowców. Resort podkreślił, że wprowadzone zmiany mają na celu zwiększenia wpływów Krajowego Funduszu Drogowego na realizację inwestycji drogowych.

Zasada ta ma obowiązywać od 1 marca do 31 grudnia 2020 r.

Do chwili publikacji tekstu minister finansów nie wydał jednak obwieszczenia, które obniżyłoby akcyzę na paliwo. Na stronie internetowej resortu jest jednak informacja, że stosowne przepisy zostaną wydane „niebawem”.

Obwieszczenie powinno zostać wydane przed 1 marca.

Zobacz również:
Skarbówka przyjmie wpłaty kartą >>
Opłata paliwowa wzrośnie, ale obniżą akcyzę >>