Stawka za 1000 l benzyn silnikowych wzrośnie do 138,49 zł z 133,21 zł obowiązujących w tym roku, czyli o prawie 4 procent. Opłata za 1000 l olejów napędowych i wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami oraz biokomponentów stanowiących samoistne paliwa wzrośnie do 306,34 zł z 297,61 zł obowiązujących w tym roku, a opłata za 1000 kg gazów wzrośnie do 170,55 zł z 164,61 zł.

Wpływy z opłaty paliwowej w 80 proc. zasilają Krajowy Fundusz Drogowy, a w 20 proc. Fundusz Kolejowy.

Czytaj: Podwyżka opłaty paliwowej na drogi lokalne potrzebna mimo kosztów>>